Alla projekt

Resize the map
Projektstatus
Sökbara stöd
Plats för genomförande
Insatsområde
Programperiod
Loading

Projektet består av att bygga en Multiarena med konstgräs för olika bollekar med möjlighet till att spola is på vintertid.…

Förstudiens syfte är att undersöka förutsättningar för att utveckla en samverkan mellan Tumlebergs-, Malmas- och Essunga bygdegårdsföreningar.…

Projektet syftar till att identifiera Skaraborgs historiskt kulturella uttryck i hantverk och slöjd.…

Projektet verkar för att bevara och sprida tekniken kring att tälja spånfåglar, ett kulturarv som riskerar att dö ut.…

Projektet består av renovering av lokal och utrustning till honungshantering för att kunna stödja biodlare med slungning och att tappa honung på burk…

Projektet består i investering av en ny läktare till Smofas teater Gjuteriet på Forsviks bruk.…

Förstudien ska undersöka hur biodlare inom Västra Götaland ska kunna utveckla sin biodling och sälja biprodukter och honung.…

Projektet ska utveckla Otterbäcken som resedestination och som ort.…

En förstudie ska ge svar på om gruvan kan bli ett besöksmål.…

Mötesplatsen ska bli ännu mer attraktiv för besökare.…