Skaraborgs kulturella uttryck i hantverk och slöjd

Projektet syftar till att identifiera Skaraborgs historiskt kulturella uttryck i hantverk och slöjd. Detta för att sedan undersöka säljbara produkter och sprida uttrycket i den lokala detaljhandeln, exempelvis souvenir- och museibutiker i Skaraborg.

Om projektet

 

Syftet med projektet är att stärka den skaraborgska identiteten och sprida kunskapen om det skaraborgska uttrycket i primärt hantverk till invånare och besökare i Skaraborg. Projektet vill försöka finna svar på: Vilka Skaraborgska historiskt kulturella föremål och uttryck finns i hantverk och slöjd? Vilka säljbara produkter med skaraborgskt uttryck skulle kunna tas fram, distribueras och säljas Vilka slöjdföremål som är/har varit symboler för hela eller delar av Skaraborg skulle kunna återtas i produktion till försäljning?

Projektet hoppas stärka den Skaraborgska identiteten, sprida det historiskt kulturella uttrycket för regionen för att bevara det till eftervärlden och skapa en medvetenhet kring det skaraborgska, både hos invånare och besökare.

 

Skaraborgs kulturella uttryck i hantverk och slöjd

Bakgrunden till projektet uppstod när jag stod i museibutiken på Zornmuseet i Mora och tittade  på filten Mora, inspirerad av Moradräkten. Det var då det slog mig: Om jag kan stå i en butik i Dalarna och
vilja köpa en filt med dalamotiv, eller muggar med kurbits, då kanske någon annan kan stå i en butik i Skaraborg och vilja köpa en bricka med mönster från västgötaskrin, eller en filt med inspiration från Gubbatäcken från Kålland.”

Om projektet

Projektperiod
2023-2027

Projektägare
Josef Hegart

Projektledare
Josef Hegart
070-938 97 15
hegarts@o
utlook.com

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss: info@leadernvskaraborg.se

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
200 000 kronor

Medfinansiering från sökande själv
200 000 kronor

Total finansiering
400 000 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och egen privat finansiering

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden