STYRELSEN

Leader Nordvästra Skaraborg är en ideell förening och bygger på ett partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor.

Styrelsen LAG (Lokal aktionsgrupp)

Varje Leaderområde har en egen lokal aktionsgrupp, en styrelse som kallas LAG. Varje medlem i styrelsen har en förankring i en kommun och i en sektor från trepartnerskapet. På det sättet har varje sektor minst fem representanter och varje kommun har en eller två representanter i styrelsen.

Om du vill bli medlem i vår förening är du välkommen att kontakta Leaderkontoret.

Ordförande

Mats Mellblom, Karlsborg – ideell sektor
Kontakt: mmm@skogsbruksplan.com

Ordinarie ledamöter

Torbjörn Wallskog, Karlborg – privat sektor
Anna Bolander, Lidköping – ideell sektor
Pia Åkesson, Mariestad – ideell sektor
Jonathan Bjelkengren, Skara – ideell sektor
Lars-Åke Bergman, Töreboda – offentlig sektor
Magnus Fridén, Vara – ideell sektor
Maria Gustavsson, Mariestad – offentlig sektor
Juliane Thorin, Götene – offentlig sektor
Kjell Lindholm, Gullspång – privat sektor
Pernilla Nilsson, Essunga – offentlig sektor
Sofie Skalstad, Grästorp – offentlig sektor
Christer Lundén, Nossebro – privat sektor
Evalena Skalstad, Grästorp – privat sektor
Frida Jonson, Götene – privat sektor
Conny Gustafsson, Vänersnäs – ideell sektor

Ersättare

Mats Olsson, Essunga – ideell sektor
Pernilla Nordberg, Mariestad – privat sektor
Björn Lagerqvist, Töreboda – ideell sektor
Malin Olsson Lundqvist, Lidköping – offentlig sektor
Anders Levenskog, Grästorp – ideell sektor
Carina Gullberg, Gullspång – ideell sektor
Johan Almgren, Karlsborg – offentlig sektor
Thomas Karlsson, Lidköping – privat sektor
Lennart Pettersson, Skara – privat sektor
Maria Jansson, Töreboda – ideell sektor
Per Fredriksson, Götene – ideell sektor
Maria Andersson, Gullspång – ideell sektor
Helena Nyman Friberg, Skara – offentlig sektor
Beatrice Karlsson, Vara – offentlig sektor
Fredrik Sääv, Kvänum – privat sektor

Valberedningen

Ordförande: Karl-Johan Gustafson – ideell sektor
Kontakt: karljohan.g@telia.com 

Tobias Leverin, Grästorp – offentlig sektor
Ronny Olsson, Karlsborg – privat sektor
Lars Åbom, Skara – privat sektor
Karl-Johan Gustafson, Töreboda – ideell sektor
Anna-Karin Kjellberg, Töreboda – offentlig sektor
Ingrid Pettersson, Vara – ideell sektor
Ann-Christin Erlandsson, Gullspång – offentlig sektor
Kerstin Wångstedt, Vara – privat sektor