Sök stöd för projekt

Har du en idé som skapar lokal utveckling i vårt område? Roligt tycker vi! Här hittar du information om hur vi kan stötta dig i ansökningsprocessen och hur vi bedömer din projektidé.

Börja med att testa din idé

Innan du börjar formulera din ansökan om Leaderstöd vill vi att du tittar på sidan Testa din idé. Om du svarar ja på frågorna ger det en fingervisning om att du är redo att börja med din ansökan.

Kanske behöver du ta reda på något mer eller ändra något innan du är redo att ansöka? Vi på leaderkontoret finns som bollplank, kontakta oss gärna.

Bra att veta

  • Föreningar, företag och organisationer kan söka stöd för projekt. Det kan däremot inte privatpersoner.
  • Storlek på stödet i förhållande till budgeten och typ av medfinansiering beror bland annat på hur allmännyttigt projektet är. Fråga oss!

Förbered för ett projekt

Förstudie

Ibland kan en förstudie behövas inför en större satsning. Det kan handla om att förankra idén för att hitta samarbetspartners, fler finansiärer eller för att bygga upp ett faktaunderlag för projektverksamheten. Då finns det möjlighet att söka stöd för en förstudie. 

 

Stödnivå

Så mycket kan du söka

Ett leaderprojekt kräver en del administration. Vi rekommenderar därför inte att du söker mindre än 100 000 kr. Det finns inget generellt tak för hur mycket du kan söka.

Vid projektstöd till företag är maxbeloppet 200 000 kronor. ”Projektstöd till företag” gäller om projektet till största del gynnar ett eller ett fåtal företag.

Ansökningsperiod

Då är din ansökan redo

Det varierar hur lång tid ett projekt behöver genomarbetas innan det är redo att bli en ansökan. Det beror på hur väl förankrad din idé är och hur färdig din projektplan och budget är när du kontaktar leaderkontoret.

Även handläggningstiden beror på hur komplett din ansökan är. Din projektansökan måste ha blivit behandlad och bedömd av leaderkontoret innan den kan bedömas av vår styrelse.

1: Bidrar din idé till vår vision?

För att få stöd från Leader Nordvästra Skaraborg måste din projektidé vara i linje med vår strategi. Vi har tre målområden: Smarta landsbygder, Drivet företagande och Cirkulära flöden.

Din idé ska även rymmas inom något av våra fyra insatsområden: 

  • Lokal samverkan. Människor möts och bidrar till utvecklingen av sitt lokalsamhälle.
  • Livskraftiga företag och innovatörer. Nytänkande och lärande stimuleras hos nya och befintliga aktörer.
  • Hållbara lösningar. Ökad kunskap om cirkulära flöden och fler lokala initiativ som använder, testar och utvecklar cirkulära metoder.
  • Samarbete kring sjöarna. Erfarenheter från tidigare Leader Vättern och Fiskeområden Vänern tas tillvara.

2: Formulera din idé

Med hjälp av vår projektmall kan du skriva ner din idé, budget för projektet med mera.

3: Ansök om fullmakt hos Jordbruksverket

För att kunna skicka in en ansökan måste du först ansöka om en fullmakt, som ger dig rätt att ansöka om stöd i organisationens namn. 

4: Delta på projektverkstad

När du har haft en dialog med leaderkontoret om din idé, och det är aktuellt att skriva en ansökan, erbjuder vi dig att vara med på en projektverkstad. Vi går igenom vad du ska tänka på när du utformar ditt projekt, hur du gör din ansökan om stöd i Jordbruksverkets system och hur projektet bedöms av vår styrelse.

5: Skriv din ansökan i e-tjänsten

När du fått din fullmakt är det dags att påbörja ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst.

Hitta rätt till e-tjänsten

Gå in på www.jordbruksverket.se och logga in på Mina sidor med Bank-ID. Välj den organisation du ska representera och skriv din ansökan. Observera att det enbart är vid egen firma som du ska välja ”Mig själv”. Om du inte ser organisationen du representerar har fullmakten ännu inte slagit igenom.

För att din ansökan ska bli komplett behöver du bifoga:

  • En budgetmall. Bifoga även offerter och andra kostnadsunderlag som verifierar budgetposterna.
  • Ett likviditetsintyg som visar att ni har tillräcklig ekonomi för att genomföra insatsen, exempelvis kontoutdrag, balansräkning eller lånelöfte. Detta behövs eftersom stödet betalas ut först när ni har haft kostnaderna.

Vi får ansökan när du skickat in

När du trycker på knappen ”Granska och skicka in” kommer ansökan till oss på leaderkontoret.

6: Handläggning och beslut

Ditt projekt bedöms av vårt arbetsutskott. Efter det får du återkoppling och besked om eventuella kompletteringar. Du får möjlighet att presentera ditt projekt innan beslut fattas av vår styrelse. Du får besked om prioritering eller avslag på din ansökan.

Ditt projekt handläggs därefter av leaderkontoret och din ansökan skickas vidare till Jordbruksverket. Det dröjer minst 90 dagar innan de handlägger ansökan och fattar beslut om bifall eller avslag.

 Om du väljer att starta projektet innan Jordbruksverket har fattat sitt beslut görs det på egen risk.