Smarta byar

Projektet stöttar idéer som skapar lösningar på utmaningar på landsbygden, och som gör våra orter och vår bygd ännu bättre. Genom paraplyprojektet Smarta byar kan vi även stötta mindre projekt med upp till 40 000 kronor.

Har du en idé som kan bidra till att göra din ort eller bygd till ett ännu bättre ställe att bo på?

Finns det andra som vill hjälpa dig att utveckla och genomföra idén? Då kan du ansöka om projektstöd inom temaområdet ”Smarta byar”.

SMARTA BYAR

I nationella och europeiska sammanhang används ofta begreppet SMART Village, Smarta byar, för att beskriva orter som skapar lösningar på nya utmaningar. De utgår ifrån platsens tillgångar, kunskaper och invånarnas förmåga till handlingskraft. Det tycker vi är SMART!

Stad, land eller byhåla?

På varje plats finns unika förutsättningar utifrån bland annat naturtillgångar, tillgången till service och inte minst de människor som bor där. Det innebär att utmaningarna också är olika. Därför vill Leader Nordvästra Skaraborg stötta grupper som testar nya lösningar på lokala utmaningar. Det kan handla om att ge unga på orten möjlighet att utvecklas på platsen, ta till vara på digitala möjligheter för att underlätta vardagslivet eller att bidra till en förbättrad livskvalitet hos de som bor på platsen.

Vem kan söka?

För att söka behöver ni vara en grupp som vill göra något tillsammans. En organisation (förening, företag, myndighet) eller en privatperson kan stå som sökande. Nyttan av projektet ska tillfalla vårt leaderområde.

Vilka är urvalskriterierna?

Projekten ska bidra till en positiv utveckling av den ort eller bygd där man bor och vara till nytta för många. Minst ett av följande kriterier ska också vara uppfyllt:

  • Projektet skapar inkluderande mötesplatser och ett utvecklat föreningsliv. Utveckling av nya eller befintliga forum som sammanför människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och bakgrund. Ungas och utrikesföddas drivkrafter tas tillvara. Insatser som överbryggar socioekonomiska skillnader, utmanar normer och motverkar utanförskap.
  • Projektet utvecklar lokala lösningar. Utveckling av digitala tekniker och kunskaper, socialt företagande, lokal service, tillgång till idrott, friluftsliv och kultur, mobilitet, evenemang och andra områden som är viktiga för människor som engagerar sig för sin lokala utveckling.
  • Projektet arbetar för attraktiva boendemiljöer. Insatser som ökar invånarnas livskvalitet och trivsel och som bidrar till platsens attraktionskraft.

Hur finansieras projektet?

Leader finansierar 100 % av projektets budget. Maxbeloppet är 40 000 kronor. Kostnader i projektet kan vara eget arbete, personal, konsultarvode, lokal, mat, resa, utbildning, undersökning eller utredningar.

Du som sökande organisation eller privatperson betalar utgifterna i projektet och ansöker sedan om utbetalning hos Leader Nordvästra Skaraborg. Det är därför viktigt att du har likvida medel för att kunna genomföra aktiviteterna i projektet.

Hur ansöker jag?

Kontakta leaderkontoret innan du ansöker. Vi stöttar dig med innehållet i din ansökan om delprojekt efter dina behov och förutsättningar. När upplägget är klart fyller du i en ansökan med beräknad budget som bedöms av en kommitté som beslutar om ditt delprojekt ska beviljas stöd. Om ditt delprojekt får stöd skrivs ett avtal mellan dig och Leader Nordvästra Skaraborg.

Ansökan

Ladda ner ansökningsblankett
Mejlas till leaderkontoret för feedback innan beslut av kommitté.

 

Tänk på:

  • Att du ska vara verksam inom leaderområdet
  • Att din idé ska vara nytänkande. Leader kan inte stödja din ordinarie verksamhet.
  • Att Leader vill se insatser i delprojektet som stärker nya eller befintliga samarbeten, främst inom leaderområdet.
  • Att du inte kan söka stöd för investeringar (materiellt eller immateriellt inköp med en livslängd på mer än 3 år och en kostnad från 22 000 kronor exklusive moms).
  • Att du själv måste betala delprojektets utgifter innan du kan söka om utbetalning.
  • Att du bara kan ansöka om utbetalning för det som du fått beviljat i ditt delprojekt, korrekt redovisade med underlag till leaderkontoret.
  • Att du måste ha med Leaders och EU:s loggor på ditt informations- och marknadsföringsmaterial inom delprojektet.

Kontakt

Monica Staudinger är kontaktperson.

Mejladress: monica@leadernvskaraborg.se
Telefon: 0702-59 97 06