vi stöttar lokala idéer

Leader Nordvästra Skaraborg är en ideell förening som verkar för lokalt ledd utveckling i kommunerna Essunga, Grästorp, Gullspång, Götene, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Töreboda och Vara.

Sedan 2014 har vi stöttat över 140 lokala utvecklingsprojekt inom besöksmålsutveckling, biobaserad ekonomi och kreativitet och entreprenörskap. Vi bemöter människor utifrån deras behov och erbjuder den hjälp som krävs för att de ska kunna utveckla och genomföra sina projektidéer. Vi följer projekten under genomförandet och skapar förutsättningar för långsiktighet efter projektets slut. Vi ansvarar för uppföljning, utvärdering och kontakt med regionala nyckelaktörer.

Smart, Drivet, Cirkulärt

Leader Nordvästra Skaraborgs strategi för åren 2023–2027 bygger på lokala behov utifrån de möjligheter som finns i vår del av Sverige. Vi jobbar med tre målområden: Smarta landsbygder, Drivet företagande och Cirkulära flöden.