Vad händer hos oss?

Här kan du se och läsa om kommande styrelse- och beslutsmöten, projektträffar och mindre och större evenemang som arrangeras i våra egna projekt. 

23/2

Styrelse- och beslutsmöte

Styrelsemöte står för dörren. Välkomna alla LAG-ledamöter och övriga inbjudna!

26/2

Deadline ansökan

Kom ihåg att stämma av med oss innan du skickar in din ansökan.

12/3

Projektverkstad – Från idé till beslut

Vill du veta mer om möjligheterna att söka stöd för lokala utvecklingsprojekt?

14/3

Projektverkstad – Ansökan om utbetalning

Hur, Vad och När redovisar man sitt beviljade projekt?

18/3

AU-möte

Välkomna alla AU-ledamöter samt övriga inbjudna!

27/3

Projektverkstad – Ansöka i E-tjänsten

Hur gör man en ansökan hos Jordbruksverket?

12/4

Styrelse- och beslutsmöte

Styrelsemöte står för dörren. Välkomna alla LAG-ledamöter och övriga inbjudna!

15/4

Deadline ansökan

Kom ihåg att stämma av med oss innan du skickar in din ansökan.

24/4

Årsmöte

Välkomna alla medlemmar och övriga inbjudna!

2/5

Projektverkstad – Ansökan om utbetalning

Hur, Vad och När redovisar man sitt beviljade projekt?

7/5

Projektverkstad – Från idé till beslut

Vill du veta mer om möjligheterna att söka stöd för lokala utvecklingsprojekt?

8/5

AU-möte

Välkomna alla AU-ledamöter samt övriga inbjudna!

22/5

Projektverkstad – Ansöka i E-tjänsten

Hur gör man en ansökan hos Jordbruksverket?

31/5

Styrelse- och beslutsmöte

Styrelsemöte står för dörren. Välkomna alla LAG-ledamöter och övriga inbjudna!

10/6

Deadline ansökan

Kom ihåg att stämma av med oss innan du skickar in din ansökan.

13/6

Projektverkstad – Ansöka i E-tjänsten

Hur gör man en ansökan hos Jordbruksverket?

5/9

AU-möte

Välkomna alla AU-ledamöter samt övriga inbjudna!

27/9

Styrelse- och beslutsmöte

Styrelsemöte står för dörren. Välkomna alla LAG-ledamöter och övriga inbjudna!

31/10

AU-möte

Välkomna alla AU-ledamöter samt övriga inbjudna!

22/11

Styrelse- och beslutsmöte

Styrelsemöte står för dörren. Välkomna alla LAG-ledamöter och övriga inbjudna!