VI LANDSBYGGARE

Vi Landsbyggare Skaraborg är ett projekt som drivs av Leader Nordvästra/Östra Skaraborg. Under två års tid arbetar vi för att synliggöra drivna entreprenörer, eldsjälar och entusiaster som tagit mod till sig att leva sina drömmar på Skaraborgs landsbygder. 

Entreprenörer, eldsjälar och entusiaster

Landsbyggare formar platsen där de lever och arbetar. De låter drivkraften och passionen styra och de vill dela sin verklighet med andra och inspirera fler att våga ta steget att följa sina drömmar.

Syfte med projektet

Projektet ska påverka och skapa en positiv bild av landsbygden och bidra till att skapa en attraktiv plats att bo, verka och leva på. En plats som lockar kapital, kompetens och drivkraft.

I projektet vill vi skapa sammanhang och mötesplatser för Skaraborgs Landsbyggare genom Landsbyggaredagar för att möjliggöra samarbeten samt tillföra kunskap och inspiration. Vi kommer ta fram bild- och filmmaterial med Landsbyggare i Skaraborg för att inspirera fler att förverkliga sina idéer. Med tiden vill vi öka stoltheten bland dessa och påvisa att tillsammans når vi längre, Vi Landsbyggare Skaraborg!

Konceptet Landsbyggare skapades av Leader Höga Kusten 2017 och över ett tiotal Leaderområden arbetar med konceptet. 

Kontakt

Emma Häggberg är projektledare och har sitt kontor på Green Tech Park i Skara.

Mejladress: emma@leadernvskaraborg.se
Telefon: 0702-57 70 93