AVSLUTA PROJEKT

Slutredovisning av ditt projekt gör du i Jordbruksverkets e-tjänst.

Tänk på

Inför slutredovisningen har vi en gemensam genomgång av projektet och dess utfall som ska anges i  slututbetalningen tillsammans med de kvarstående utgifter som redovisas i Jordbruksverkets e-tjänst. Hör av dig till kontoret och boka en tid, gärna 4 veckor innan slutdatum.

När du ska slutredovisa ett genomförandeprojekt (2016-2022)

Slutredovisningen består av tre delar som du ska fylla i och skicka in:

  1. Slutrapport och redovisning av utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst
  2. Leaderområdets lokala slutrapport (skickas till leaderkontoret)
  3. Sammanställning av ideellt arbete (skickas till leaderkontoret) Gäller ej projektstöd till företag

När det är dags att slutredovisa vill vi att du har en dialog med leaderkontoret. Vi bokar en tid för avstämning och uppföljning, då går vi även igenom delar som ska redovisas för att utförandet ska bli tydligt och på rätt nivå.

Efter avstämning vill vi ta del av ett utkast på din slutredovisning för att ge feedback och synpunkter på kompletteringar. Detta utkast kan du ladda ner i läget Granska/skicka in i e-tjänsten, utan att skicka in, istället återgå till spara. När din slutredovisning är inskickad till Jordbruksverket kan vi inte justera i den och därför vill vi ta del av ett utkast innan det sker.

Till del 1: Ansökan om slutredovisning i Jordbruksverkets e-tjänst.
Till del 2: Lokal slutrapport (endast 2016-2022)
Till del 3: Sammanställning av ideellt arbete

Leaderkontoret erbjuder en projektverkstad där fler projektägare deltar och får information om slutredovisningen. 

När du ska redovisa en delaktivitet i paraplyprojekt

Kontakta oss på leaderkontoret för information och stöttning.

Ladda ner slutredovisning för Smarta Byar (2016-2022)

Ladda ner slutredovisning för Gröna producenter och Klar kommunikation (2016-2022)

Mejla slutredovisningen samt en kopia på fakturor och betalningsbevis från din bank, till din handläggare på leaderkontoret. Ytterliger underlag kan komma att efterfrågas. Om du har tagit fram informationsmaterial (kontroll av EU-loggor) eller skapat något ska även underlag på detta skickas med. När slutredovisningen är godkänd med kompletta underlag skickas en länk för e-signering innan stödet betalas ut. 

Ansökan om ändring av stöd

Om du inte hinner genomföra projektet innan slutdatumet har du möjlighet att ansöka om förlängning av ditt projekt. Ta kontakt med leaderkontoret för dialog.

Ansökan om ändring av stöd/nytt slutdatum hittar du under blanketter och mallar. Den ska signeras av fullmaktstagare eller firmatecknare och mailas alt postas till leaderkontoret, skall mottas senast samma dag för nuvarande slutdatum. 

Postadress:
Leader Nordvästra Skaraborg
Box 63, 532 21 Skara

Blanketter och mallar

 

Webbutik hos Jordbruksverket