VÄNERRESURS

Projektet Vänerresurs ska skapa en samarbetsmodell mellan leaderområdena som angränsar till Vänern.

Utveckling av företagande inom fiske, vattenbruk och besöksnäring

Syfte med projektet

Projektet har som mål att:

  • Ta fram en nuläges- och framtidsanalys av Vänerns fiske-, vattenbruks och besöksnäringsfrågor
  • Ta fram ett modellförslag för framtida samarbete
  • Genomföra kompetensutveckling för deltagande styrelser och leaderkontor när det gäller fiske- vattenbruks och besöksnäringsfrågor kopplade till Vänern.

Från 1 juni 2023 till 31 december 2024 kommer John Zafaradl leda projektet, som inkluderar Leader Närheten, Leader Nordvästra Skaraborg och projektägaren Leader Framtidsbygder Dalsland, Årjäng och Munkedal. 

Kontakt

John Zafaradl, projektledare

Mejladress: john@framtidsbygder.se
Telefon: 0702-60 56 48