LEADER NV SKARABORG

Du hittar oss på Green Tech Park i Skara.

Besöksadress
Gråbrödragatan 11, Skara

Postadress
Leader Nordvästra Skaraborg
Box 63, 532 21 Skara

Vi på Leaderkontoret

På Leader Nordvästra Skaraborg är vi sju personer som jobbar på kansliet och i projekt som vi driver. Ordförande för Leader Nordvästra Skaraborg är Mats Mellblom. Tillsammans bildar vi ett mångsidigt team som arbetar målinriktat inom våra olika insatsområden. Kontakta oss gärna!

Kontoret

Lovisa Johansson Hollsten

Verksamhetsledare och kontaktperson för nya projektidéer
lovisa@leadernvskaraborg.se
0702-57 70 39

Monica Staudinger

Projektcoach/handläggare och kontaktperson för nya projektidéer
monica@leadernvskaraborg.se
0702-59 97 06

Emma Häggberg

Verksamhetsutvecklare/projektledare Vi Landsbyggare Skaraborg samt kontaktperson för redovisning av projekt
emma@leadernvskaraborg.se
0702-57 70 93

Ingrid Skarp

Projektledare Kreativa Aktörer Skaraborg/kommunikatör
ingrid@leadernvskaraborg.se
0730-28 77 61

Ulrika Roslund Svensson

Ungdomscoach/projektledare Ung i Nordvästra Skaraborg
ulrika@leadernvskaraborg.se
0736-33 89 05

Matilda Kälström

Ungdomscoach/projektledare Ung i Nordvästra Skaraborg
matilda@leadernvskaraborg.se
0730-74 42 29

Maria Kronwall

Projektledare Lokala miljölösningar
maria@leadernvskaraborg.se
0793-35 96 77

Mats Mellblom

Ordförande
mmm@skogsbruksplan.com
0706-43 41 21