KONTORET

Vi har vårt huvudkontor på Green Tech Park i Skara.

Besöksadress
Gråbrödragatan 11, Skara

Postadress
Leader Nordvästra Skaraborg
Box 63, 532 21 Skara

Vi på Leaderkontoret

Vi bemöter människor utifrån deras behov och erbjuder den hjälp som krävs för att de ska kunna utveckla och genomföra sina projektidéer. Vi följer projekten under genomförandet och skapar förutsättningar för långsiktighet efter projektets slut. Vi ansvarar för uppföljning, utvärdering och kontakt med regionala nyckelaktörer.

Kontoret

Lovisa Johansson Hollsten

Verksamhetsledare och kontaktperson för nya projektidéer
lovisa@leadernvskaraborg.se
0702-57 70 39

Monica Staudinger

Projektcoach/handläggare och kontaktperson för nya projektidéer
monica@leadernvskaraborg.se
0702-59 97 06

Emma Häggberg

Verksamhetsutvecklare/projektledare Vi Landsbyggare Skaraborg samt kontaktperson för redovisning av projekt
emma@leadernvskaraborg.se
0702-57 70 93

Ingrid Skarp

Projektledare Kreativa Aktörer Skaraborg/kommunikatör
ingrid@leadernvskaraborg.se
0730-28 77 61

Ulrika Roslund Svensson

Ungdomscoach/projektledare Ung i Nordvästra Skaraborg
ulrika@leadernvskaraborg.se
0736-33 89 05

Matilda Kälström

Ungdomscoach/projektledare Ung i Nordvästra Skaraborg
matilda@leadernvskaraborg.se
0730-74 42 29

Maria Kronwall

Projektledare Lokala miljölösningar
maria@leadernvskaraborg.se
0738-08 52 80

Mats Mellblom

Ordförande
mmm@skogsbruksplan.com
0706-43 41 21