Kreativa Aktörer Skaraborg

Kreativa Aktörer Skaraborg riktar sig till kreativa företagare i Skaraborg och drivs av oss och Leader Östra Skaraborg i samverkan.

Vi främjar kreativa branscher i Skaraborg.

Leaderområdena driver varsitt projekt och arbetar gemensamt för att öka tillväxten hos kreativa företagare i Skaraborg. Syftet är också att bidra till en kulturdriven platsutveckling.

 

Syfte med projektet

Projekten ska göra att företagen breddar sitt professionella nätverk, genom återkommande träffar runt om i Skaraborg. Samarbeten uppmuntras också genom att tre eller flera företagare kan söka gemensamt stöd för kompetensutveckling, studieresa, marknadsföring eller förstudier.

Projekten pågår till 31 december 2024.

Målgrupp

Vi riktar oss till professionella företagare inom kreativa branscher, i Skaraborg:

 

  • Arkitektur
  • Audiovisuella medier
  • Bild och form
  • Kulturarv
  • Litteratur och press
  • Litterärt och konstnärligt skapande
  • Mathantverk
  • Mode
  • Reklam
  • Scenkonst

Kontakt

Ingrid Skarp är projektledare.

Mejladress: 
ingrid@leadernvskaraborg.se

Telefon: 0730-28 77 61