Kreativa Aktörer Skaraborg

Kreativa Aktörer Skaraborg ska skapa ökad tillväxt hos KKN-företagare i vårt område och bidra till en kulturdriven platsutveckling.

Vi främjar kulturella och kreativa näringar

Projektet riktar sig till KKN-företagare i Nordvästra Skaraborg.

Syfte med projektet

Nätverket Kreativa Aktörer Skaraborg ska breddas till att omfatta samtliga tio kommuner i Leader Nordvästra Skaraborg. Deltagarna ska bredda sitt professionella nätverk inom områden som är relevanta för företagandet. Geografiska eller branschmässiga KKN-kluster (samarbeten mellan företag) ska stärkas genom behovsanpassade insatser som syftar till erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, marknadsföring eller förstudier. KKN-företagare ges möjlighet att utveckla sina produkter och tjänster för en ökad affärsmässighet.

Projektet pågår till mars 2024.

Målgrupp

Vi riktar oss till professionella aktörer inom kulturella och kreativa näringar.

Kulturella och kreativa näringar (KKN) är företag som är verksamma inom följande branscher:

  • Arkitektur
  • Audiovisuella medier
  • Bild och form
  • Kulturarv
  • Litteratur och press
  • Litterärt och konstnärligt skapande
  • Mode
  • Reklam
  • Scenkonst

Kontakt

Ingrid Skarp är projektledare och har sitt kontor på Folkets Hus i Lidköping.

Mejladress: 
ingrid@leadernvskaraborg.se

Telefon: 0730-28 77 61