Destination Vänerriviera Otterbäcken

Projektet ska utveckla Otterbäcken som resedestination och som ort att vilja bo och trivas i genom utveckling och upprustning av Badängsparken.

Om projektet

Projektet fokuserar på utrustning och utveckling av fyra inriktningar: rekreation, lek, båtliv och verksamhetsutveckling. Fler besökare skapar större intäkter. Företag inspireras till att skapa fler tjänster som ger nöjda kunder och invånare som blir ambassadörer för orten. Ett annat syfte är att skapa en mötesplats för invånare och besökare för att på så vis öka integrationen och få orten att växa.

Byalaget och Folkets Hus tog redan 2020 fram ett förslag på åtgärder för Badängsparken för att öka trivseln i området och sätta Otterbäcken på kartan, som ett turistmål. Med det som bakgrund kommer detta projekt bland annat genomföra:

  • Upprustning av fyren och badplatsen samt uppsnyggning av området
  • Iordningsställande av kaj för att skapa gästhamnsplatser för småbåtar samt starta upp bokningssystem
  • Omvandling av bastubyggnaden till servicehus för småbåtshamn
  • Iordningsställande av rekreation- och lekplats med brygga och möbler.

Destination Vänerriviera Otterbäcken

”En plats att mötas på som turist eller invånare.”

Om projektet

Projektperiod
2023-2027

Projektägare
Gullspångs kommun

Projektledare
Katariina Ikonen
0506-36295
Katariina.ikonen@gullspang.se

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss: info@leadernvskaraborg.se

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
912 009 kronor

Medfinansiering från Leader Nordvästra Skaraborg
449 198 kronor

Total finansiering
1 361 207 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Leader Nordvästra Skaraborg

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden