Samverkan för ett gott liv på landet

Förstudiens syfte är att undersöka förutsättningar för att utveckla en samverkan mellan Tumlebergs-, Malmas- och Essunga bygdegårdsföreningar. Samverkan ska ge en stabil och hållbar plattform för bred landsbygdsutveckling.

Om projektet

Samverkan ska ge en stabil och hållbar plattform för bred landsbygdsutveckling. Målet med förstudien är att få nya infallsvinklar på hur samverkan mellan tre föreningar/bygder kan bidra till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet på landsbygden. Att identifiera hinder och möjligheter, metoder och demokratiska aspekter med hjälp av föreläsningar och workshops. Att undersöka om gemensamma arrangemang kan stärka en gemensam identitet och kultur bland de inblandade aktörerna och invånarna i området.

En rad prova-på aktiviteter kommer att genomföras för att inspirera till idékläckande inom områden som kultur, hälsa, hantverk, sport. En grund för ett gemensamt bygdekontor kommer byggas upp och en kartläggning genomföras av vilken typ av tjänster som skulle kunna efterfrågas. Nätverksinsatser för företagsamma i bygden kommer genomföras och en kartläggning av kunders/besökares behov av shopping, verkstäder, besöksmål, servering med mera. Förstudien ska ta fram en plattform för människor att mötas, bygga både affärsmässiga och sociala nätverk, utöva kultur, friluftsliv, skapa initiativ och stärka lokala innovatörers och entreprenörers möjligheter att utvecklas.

Samverkan för ett gott liv på landet

”Vi ser en stor utvecklingspotential i att kunna samverka föreningar emellan i ett större område och därmed även nå fler människor. Förstudien ska undersöka, bygga kontakter, prova olika arbetssätt och ge svar på hur vi ska organisera oss för en hållbar landsbygd.”

Om projektet
Projektperiod 2023-2027

Projektägare Tumlebergs Bygdegårdsförening

Projektledare
Anders Ebbesson
0737-81 41 33
ordförande@naturkrafttumleberg.se

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss: info@leadernvskaraborg.se
Om finansiering

Beviljat leaderstöd 329 800 kronor

Medfinansiering från Leader Nordvästra Skaraborg 162 440 kronor

Total finansiering 492 240 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Leader Nordvästra Skaraborg
Ingående EU-medel har beviljats ur: Landsbygdsfonden