Kinneklevagruvan som besöksmål

I Kinne-Kleva på Kinnekulle finns Kinnekulle Ring. En motorbana med racing och övningsbana. Förstudien ska utreda om dessa skulle kunna utvecklas till ett besöksmål som kan berätta den industri- och kulturhistoriska berättelsen och samtidigt bidra med fler spännande besöksmål till Kinnekulle och Skaraborg.

Om projektet

Motorbanan byggdes 1969 i ett gammalt dagbrott. I brottet bröts före och under andra världskriget alunskiffer för tillverkning av skifferolja. Öster om dagbrottet finns kilometerlånga gruvgångar som idag enbart används som vattenresurs för motorbanan vid halkkörning. Gruvgångarna i Kinne-Kleva är en fantastisk upplevelse att besöka men under större delen av året är de otillgängliga för besök. Det går inte att ta sig in och ut på ett bra sätt och gångarna är inte säkrade såsom krävs för besöksgruvor. Det krävs åtgärder för att säkras som besöksgruvor. Det behövs spångar att gå på, regleringen av vattennivån samt att se över in- och utgångar och andra säkerhetsåtgärder.

En ordentligt utförd förstudie skapar de förutsättningar som behövs för att söka finansiering. Förstudien ger också insikter om lämplig driftsorganisation för att kunna gå vidare och utveckla gruvan till det besöksmål som det idag har potential att bli. 

Projekt

”När projekttiden är slut finns en utarbetad slutrapport som ger svar på om och framförallt hur en utveckling av gruvan skulle kunna genomföras och vilka kostnader det skulle innebära.”

Om projektet

Projektperiod
2023-2027

Projektägare
Destination Läckö-Kinnekulle

Projektledare
Elin Sjöstedt
0510-20078
elin.sjostedt@lackokinnekulle.se

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss: info@leadernvskaraborg.se

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
317 203 kronor

Medfinansiering från Leader Nordvästra Skaraborg
135 944 kronor

Total finansiering
453 147 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Leader Nordvästra Skaraborg

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden