Utveckling bruksteater forsvik

Projektet består i investering av en ny läktare till Smofas teater Gjuteriet på Forsviks bruk för fortsatt utveckling av ungdoms-, vuxen-och professionellt pedagogiskt arbete för svensk kultur på landsbygden.

Om projektet

Smofa vill genom projektet fortsätta etablera professionell kultur på landsbygden, skriva, och utveckla ny underhållning inom teater och film som berättar om och sätter upp historier som haft (och fortfarande har) betydelse för hela Skaraborg men även Sverige med utgångspunkt i Forsviks Bruks och Skaraborgs historia.
Genom en ny, om- och tillbyggbar läktare kommer man kunna ta in det antalet personer i lokalen som den är godkänd för och därmed erbjuda fler platser varje föreställning.
Läktaren kommer även innebära att teatern kan hyras ut till större föreläsningar eller sammankomster och konferenser, man kommer kunna erbjuda skolteater för hela årskurser samt det större antal sittplatser kommer gynna andra arrangörer och producenter såväl lokalt som regionalt och nationellt.

 

Projekt

”Projektet gynnar även våra samarbetspartners. Teaterverksamheten under sommaren drar även besökare till
Forsviksentreprenörer såsom
Forsviks bruks museum, Riksteaterföreningen, Intresseföreningen Forsvik.”

Om projektet

Projektperiod
2023-2027

Projektägare
SMOFA Skaraborgs Musikal och Filmakademi

Projektledare
Kolja Schallenberg
070-943 05 28
kolja@smofa.se

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss: info@leadernvskaraborg.se

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
200 000 kronor

Medfinansiering från sökande själv
200 000 kronor

Total finansiering
400 000 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och egen privat finansiering

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden