Distribution och marknadskanaler för lokal biodling

Förstudien ska undersöka hur biodlare inom Västra Götaland ska kunna utveckla sin biodling och sälja sina biprodukter och sin honung till ett bra kilopris och hitta en större marknad än vad man som enskild biodlare klarar.

Om projektet

Många biodlare har historiskt sålt delar av sina skördar till svenska uppköpare. Men under 2022 fanns knappt några uppköpare av svensk honung kvar vilket inneburit att flertalet biodlare har svårt att nå ut på marknaden. Uppköpare i Sverige har istället fokuserat både på att köpa utländsk honung och startat biodlingar utanför Sverige för att nå högre marginaler. Därmed har utbudet på utländsk honung, ofta utanför EU, blivit ett stort hot mot den svenska mångfalden. Projektet vill förse marknaden med olika sorter och smaker av naturens egna hälsoprodukt, äkta honung. Projektet startar i form av en förstudie där man vill utforska nya marknader och distributionskanaler för honung och biprodukter för lokalproducerad honung inom Skaraborg med varumärket Västgötahonung.
Distribution och marknadskanaler för lokal biodling

”Syftet är att så många biodlare som möjligt Inom Skaraborg ska kunna sälja sin honung på ett bra sätt.”

Om projektet
Projektperiod 2023-2027

Projektägare Västgötahonung Ekonomisk förening

Projektledare
Gunvor Torstensson
076-114 12 16
gunvor@ledetjarpas.se

Lennart Gunnarsson
070-302 80 60
lengu1969@gmail.com

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss: info@leadernvskaraborg.se
Om finansiering

Beviljat leaderstöd 274 236 kronor

Medfinansiering från Leader Nordvästra Skaraborg 135 072 kronor

Total finansiering 409 308 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Leader Nordvästra Skaraborg
Ingående EU-medel har beviljats ur: Landsbygdsfonden