Utveckling av lokal honungshantering

Projektet består av renovering av lokal och utrustning till honungshantering för att kunna stödja biodlare med slungning och att tappa honung på burk

Om projektet

Vi är biodlare idag men har varken utrymme eller kapacitet till att kunna hjälpa andra biodlare med slungning eller att tappa honung på burk.
Projektet syftar till att kunna hjälpa lokala biodlare med båda delar. Detta för att
biodlare ska kunna erbjuda kunder mer lokalproducerad honung istället för att skicka honungen till uppköpare från annan ort som blandar honung från hela Sverige med onödiga långa transporter som följd. Projektet ger både vår egen verksamhet och andra biodlare i Skaraborg en möjlighet till bättre affärsutveckling med närodlad Skaraborgshonung.

Utveckling av lokal honungshantering

Vi ska ha en modern och energieffektiv anläggning för att kunna serva biodlare med slungning och tappning av
honung på burk, samt ha kapacitet att själva utveckla verksamheten med lokalproducerad honung

Om projektet
Projektperiod 2023-2027

Projektägare Kresten Bro Söndergaard

Projektledare
Kresten Bro Söndergaard
0720-51 74 42
kresten.ingabritt@gmail.com

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss: info@leadernvskaraborg.se
Om finansiering

Beviljat Leaderstöd
195 750 kronor

Medfinansiering från sökande själv
195 750 kronor

Total finansiering
391 500 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och  egen privata finansiering

Ingående EU-medel har beviljats ur: Landsbygdsfonden