Spånfågeln – då, nu och sedan

Projektet verkar för att bevara och sprida tekniken kring att tälja spånfåglar. Ett immateriellt kulturarv som annars riskerar att utrotas sedan den sista utövaren i Skaraborg gick bort.

Om projektet

Målet med projektet är att bevara och sprida tekniken kring att tälja spånfåglar. Detta sker i ett första steg genom tradering och tillhandahållen dokumentation och resulterar sedan i kurser, marknader, tutorials och skrifter. Effekten av detta förväntas bli att den Skaraborgska identiteten stärks och att utövandet på lokal nivå stiger från noll till flertalet utövare. Detta för att ytterligare befästa fågeln som en del av vår region och för att tillhandahålla de spånfåglar som flertalet museer och souvenirbutiker säger sig sakna. Det skulle skapa arbetstillfällen för andra i Skaraborg.

När projektet är avslutat förväntas kulturarvet vara så förankrat i bygden att det är säkrat från att dö ut och spånfågelns nuvarande utrotningshotade status förändrad.

 

 

Projekt

”Under våren 2023 berömde jag en vän för den snidade fågel hon hittat på loppis. ’Jag hade hellre hittat en lyckofågel’, skrev hon och bifogade en bild som golvade mig totalt. Aldrig förr hade jag sett ett så magnifikt verk.”

Om projektet

Projektperiod
2023-2027

Projektägare
Sandra Stigert

Projektledare
Sandra Stigert
0723-58 74 71
sandrastigert@gmail.com

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss: info@leadernvskaraborg.se

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
200 000 kronor

Medfinansiering från sökande själv
200 000 kronor

Total finansiering
400 000 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och egen privat finansiering

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden