Klar kommunikation

Projektet ska stötta besöksnäringen att utveckla reseanledningar och utbud.

Kommunikation för besöksnäringen

Stöttningen riktar sig till enskilda företagare och aktörer eller samarbetskonstellationer inom besöksnäringen i Nordvästra Skaraborg.

Vi har glädjande nog använt våra disponibla medel i detta projekt, och det är därmed stängt för ansökan. Arbete kring eventuell fortsättning pågår och mer information kommer under hösten 2023.

Syfte med projektet

Klar kommunikation stöttar besöksnäringen att utveckla reseanledningar och utbud. Målgruppen får ökad kunskap om anpassad kommunikation och digital närvaro för att nå ut bredare.

Aktiviteter

Projektet kommer främst arbeta med stöttning till de enskilda projektidéerna som utförs av sökande inom det parallella paraplyprojektet. För deltagande aktörer kommer projektet samordna workshops, nätverksutbyten och studieresa. Kompetenshöjande insatser förväntas beröra ämnen som inkludering och genusmedvetenhet, och digital närvaro.

Kontakt

Emma Häggberg är projektledare och har sitt kontor på Green Tech Park i Skara.

Mejladress: emma@leadernvskaraborg.se
Telefon: 0702-57 70 93