Strategi 2014-2020

Här hittar du information om Leader Nordvästra Skaraborgs strategi för åren 2014-2020.

Strategi för 2014-2020
(tidigare programperiod)