Mötesplats Rikardsgården

Rikardsgården är sedan tidigare en naturlig mötesplats både för turister samt bygdens invånare, framförallt i maj till september. Projektet vill göra denna mötesplats ännu mera attraktiv för både dagbesökare och de som stannar längre. 

Om projektet

Rikardsgården har vandrings- och ridleder, naturcamping, infopoint för besökare, sittplatser samt grillplats där alla är välkomna. Nu vill man förlänga säsongen och finna andra intäktsmöjligheter när campingsäsongen lugnat sig. Verksamheten ska breddas och omsättningen öka så att företaget blir ännu mer hållbart och livskraftigt.

I anslutning till övrig verksamhet (naturcamping, ridledsstopp och lantbod), ska två offentliga komposteringstoaletter från Clivus Multrum uppföras, där komposteringsprocessen följer en naturlig biologisk process. Toaletterna kommer att ligga i skogsbrynet och vara enkelt nåbara från den parkeringsplats som finns vid verksamheten. Isolering och renovering av övervåningen till ett befintligt magasin ska göras, en flexibel yta som ska användas offentligt samt i verksamheten. Renovering kommer, förutom isolering, bestå av nytt golv från egen skog, nya fönster ner mot sjön, väggar och tak med trä från egen skog, samt en ny trappa som förbinder den redan befntliga, oisolerade delen som idag används av Rikardsgårdens besökare.

Projekt

”Rikardsgården ligger i glesbygd och det är idag glest mellan både toaletter och
mötesplatser med service. Vi ser ett behov, både för vår turistverksamhet och för att bidra till ett levande lokalsamhälle.”

Om projektet

Projektperiod
2023-2027

Projektägare
Lotta Albertsson

Projektledare
Lotta Albertsson
0708-55 20 76
rikardsgarden@gmail.com

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss: info@leadernvskaraborg.se

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
200 000 kronor

Medfinansiering från sökande själv
300 000 kronor

Total finansiering
500 000 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och egen privat finansiering

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden