Getryggens aktivitetspark

Projektet består av att bygga en Multiarena med konstgräs för olika bollekar med möjlighet till att spola is på vintertid.

Om projektet

Multiarenan ingår i en Aktivitetspark med flera delar som ska vara öppen och tillgänglig för alla. Parken ska främja till spontan rörelse och bli ett naturligt dragplåster för Idrottsföreningen och orten. Väldigt stora etableringar från företag i närområdet är aktuella. Orten Hova är i behov att växa och projektet blir ett dragplåster för företag och privatpersoner samt att föreningen också vill öka statusen på idrottsplatsen Movallen.

I en liten kommun och en liten ort så tar Hova IF idag redan ett stort ansvar för aktiviteter såsom Rörelsekul för de minsta (ungefär som SkogsMulle), fotboll, padel, bingo samt MTB och motionsspår. Föreningens huvudspår fotboll har det tufft med minskande årskullar och en helt öppen anläggning kan hjälpa till att fånga upp nytt fräscht blod som kommer in spontant på området, samt även underlätta integration. För cirka tre år sedan byggde föreningen en padelhall med lyckat resultat och nu går de vidare i utvecklingen med en Aktivitetspark där Multiplanen blir den sista pusselbiten.

Getryggens aktivitetspark

När vi projekterade Aktivitetsparken var vi tidigt inne på vilka delar vi ville ha med. En multiarena blir en fräsch central del (som syns av förbipasserande), inte bara för den nya aktivitetsparken utan även av den befintliga anläggningen. Den gör allmän nytta för spontanlek liksom organiserad fotbollsträning. Vi vill stärka möjligheten för flickor och pojkar att prova på fotboll, underlätta integration och förhoppningsvis behålla dem längre i verksamheten så att fler får god motion och hälsa.

Om projektet

Projektägare
Hova IF

Projektledare
Joakim Johansson
070-2645389
jocke@hova.nu

Joakim Fredberg
070-8736576
jockehova@gmail.com

 

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss: info@leadernvskaraborg.se
Om finansiering

Beviljat leaderstöd 530 372  kronor

Medfinansiering från Leader Nordvästra Skaraborg 261 228 kronor

Total finansiering 791 600 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Leader Nordvästra Skaraborg
Ingående EU-medel har beviljats ur: Landsbygdsfonden