VÅRA EGNA PROJEKT

Här kan du läsa om våra egna projekt som vi på Leader Nordvästra Skaraborg äger och driver.

Foto: Daniel Werjefelt

Ung i Nordvästra Skaraborg

Vi lyfter ungdomar för att skapa framtidstro

Ung i Nordvästra Skaraborg ger unga mellan 13 och 25 år möjlighet till ekonomiskt stöd för att genomföra aktiviteter på hemorten. Syftet är att ta tillvara på ungas idéer och engagemang i samhällsutvecklingen.

Smarta byar

Vi stöttar lokala idéer
för ortsutveckling

Vi stöttar idéer som skapar lösningar på utmaningar på landsbygden, och som gör våra orter och vår bygd ännu bättre. Genom paraplyprojektet Smarta byar kan vi även stötta mindre projekt med upp till 40 000 kronor.

Lokala krafter för en biobaserad ekonomi

Vi skapar samarbeten kring miljölösningar

Projektet syftar till att skapa samarbeten och sprida kunskap om cirkulär och biobaserad ekonomi hos privatpersoner i samtliga av våra kommuner. Projektet kallas även Lokala miljölösningar.

Vi Landsbyggare Skaraborg

Vi lyfter entreprenörer, eldsjälar och entusiaster

Vi Landsbyggare Skaraborg är ett projekt som drivs av Leader Nordvästra/Östra Skaraborg. Under två års tid arbetar vi för att synliggöra drivna människor som tagit mod till sig att leva sina drömmar på Skaraborgs landsbygder. 

Kreativa Aktörer Skaraborg

Vi främjar kulturella
och kreativa näringar

Kreativa Aktörer Skaraborg ska skapa ökad tillväxt hos KKN-företagare i vårt område och bidra till en kulturdriven platsutveckling. Vi riktar oss till professionella aktörer inom kulturella och kreativa näringar.

Klar kommunikation

Vi stöttar lokal besöksnäring

Klar kommunikation ska stötta besöksnäringen att utveckla reseanledningar och utbud. Målgruppen får ökad kunskap om anpassad kommunikation och digital närvaro för att nå ut bredare. 

Gröna producenter

Vi stöttar lokala gröna producenter

Projektet ska skapa förutsättningar för lokala producenter och stötta utveckling av lokala produkter och tjänster inom gröna näringar i vårt Leaderområde.