Deadline ansökan

Kom ihåg att stämma av med oss innan du skickar in din ansökan.

Sista datum för att skicka in en projektansökan till oss via Jordbruksverkets hemsida.
Beslut tas på LAG-möte 23/2.