Vi är redo att stötta fler projekt

Välkommen med dina idéer!

Lokalt ledd utveckling är ledorden för Leader Nordvästra Skaraborg, som fått klartecken att stötta nya lokala utvecklingsprojekt. Total budget för de kommande åren, 2023–2027, är cirka 43 miljoner kronor. Av dessa kommer 33 procent från de medfinansierande kommunerna.

Verksamhetsledaren Lovisa Johansson Hollsten ser fram emot att fortsätta verka för en levande landsbygd:

Vi är glada över möjligheten att kunna stötta fler lokala projekt som bygger på samverkan och framtidstro. Nya samarbeten som skapar nytta på lång sikt. Från och med idag tar vi emot nya ansökningar och börjar planera för ansökningsprocesser, coachning, projektverkstäder med mera.

Sedan 2016 har Leader Nordvästra Skaraborg stöttat över 140 lokala utvecklingsprojekt inom besöksmålsutveckling, biobaserad ekonomi och kreativitet och entreprenörskap. Ett av många projekt som fått stöd är Naturkraft Tumleberg, där Jerker Emanuelson var delaktig:

Vi ville göra något med vår fina mosse och bygdegård. När vi fick vårt Leaderprojekt godkänt var det bränslet som gjorde att arbetet tog fart. Vi fick möjlighet att jobba vidare med våra idéer och många kontakter som tagit oss långt mycket längre än vi hade trott från början.

Under de kommande åren ska Leader Nordvästra Skaraborgs medel gå till idéer som leder till Smarta landsbygder, Drivet företagande och Cirkulära lösningar. Nytt för denna programperiod är att initiativ kopplade till sjöarna Vänern och Vättern kommer att få större plats.

Ordföranden i styrelsen, Mats Mellblom, är också han förväntansfull och vänder sig till kommande projektägare när han säger:

Genom att driva projekt kan du få möjlighet utveckla landsbygden där du bor. Man kan säga att Leader är vägen mellan EU och ditt köksbord. Genom ditt engagemang kan du påverka riktningen för landsbygdens förändring. Det ska bli spännande att höra hur du vill utveckla din landsbygd!

Mats Mellblom
Lovisa Johansson Hollsten
Bild från Naturkraft Tumleberg

Har du en idé som skapar lokal utveckling i vårt område?

Här kan du testa din idé och se om den kan bli ett leaderprojekt.

Du kan också kontakta någon av oss på leaderkontoret.