Vi Landsbyggare

Vi Landsbyggare Skaraborg är ett projekt som drivs av Leader Nordvästra/Östra Skaraborg.

Under två års tid arbetar vi för att synliggöra drivna entreprenörer, eldsjälar och entusiaster som tagit mod till sig att leva sina drömmar på Skaraborgs landsbygder. Det är dom vi kallar Landsbyggare!

Landsbyggare formar platsen där de lever och arbetar. De är entreprenörer, eldsjälar och entusiaster som vågar förverkliga sina drömmar. De låter drivkraften och passionen styra och de vill dela sin verklighet med andra och inspirera fler att våga ta steget att följa sina drömmar.

Syfte

Syftet med projektet är att påverka och skapa en positiv bild av landsbygden och att bidra till att skapa en attraktiv plats att bo, verka och leva på. En plats som lockar kapital, kompetens och drivkraft.

I projektet vill vi skapa sammanhang och mötesplatser för Skaraborgs Landsbyggare genom Landsbyggaredagar för att möjliggöra samarbeten samt tillföra kunskap och inspiration. Vi kommer ta fram bild och filmmaterial med Landsbyggare i Skaraborg för att inspirerar fler att förvekliga sina idéer. Med tiden vill vi öka stoltheten bland dessa och påvisa att tillsamman når vi längre - Vi Landsbyggare Skaraborg!

Konceptet Landsbyggare skapades av Leader Höga Kusten 2017 och över ett tiotal Leaderområden arbetar med konceptet. Besök gärna Landsbyggare.se för inspiration. På sikt kommer även Skaraborg att presenteras på sidan.

Kontakt

Emma Häggberg är projektledare och har sitt kontor på Green Tech Park i Skara.

Mejladress: emma@leadernvskaraborg.se
Telefon: 0702-57 70 93
Besöksadress:
Gråbrödragatan 11, 532 31 Skara
Postadress:
Leader Nordvästra Skaraborg, Box 63, 532 21 Skara

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram