Leader Nordvästra Skaraborg
- där kreativitet och naturresurser ger livskraft!
Fotograf: Sebastian Bularca
Leader Nordvästra Skaraborg
- där kreativitet och naturresurser ger livskraft!
Fotograf: Linnea Gustavsson
Leader Nordvästra Skaraborg
- där kreativitet och naturresurser ger livskraft!
Leader Nordvästra Skaraborg
- där kreativitet och naturresurser ger livskraft!
Fotograf: Linnea Gustavsson
Leader Nordvästra Skaraborg
- där kreativitet och naturresurser ger livskraft!

Smarta byar

Sök stöd för utveckling av din ort!

Har du en idé som kan bidra till att göra din ort eller bygd till ett ännu bättre ställe att bo på? Finns det andra som vill hjälpa dig att utveckla och genomföra idén? Då kan du ansökan om en Leadercheck inom temaområdet ”Smarta byar”.

Stad, land eller byhåla?

På varje plats finns unika förutsättningar utifrån bland annat naturtillgångar, tillgången till service och inte minst de människor som bor där. Det innebär att utmaningarna också är olika. Därför vill Leader Nordvästra Skaraborg stötta grupper som testar nya lösningar på lokala utmaningar. Det kan handla om att ge unga på orten möjlighet att utvecklas på platsen, att ta till vara digitala möjligheter för att underlätta vardagslivet eller bidra till en förbättrad livskvalitet hos de som bor där.

Urvalskriterier

Projekten ska bidra till en positiv utveckling av den ort eller bygd där man bor och vara till nytta för många. Minst ett av följande kriterier ska också vara uppfyllt:

 • Projektet tar tillvara på lokala kompetenser och engagemang
 • Projektet bidrar till att stärka identiteten och stoltheten för bygden bland barn och unga
 • Projektet utvecklar digitala lösningar för landsbygden
 • Projektet bidrar till en ökad livskvaliteten bland invånarna på orten, exempelvis genom hälsofrämjande aktiviteter.

SMARTA BYAR

I nationella och europeiska sammanhang används ofta begreppet SMART Village, Smarta byar, för att beskriva orter som skapar lösningar på nya utmaningar. De utgår ifrån platsens tillgångar, kunskaper och invånarnas förmåga till handlingskraft. Det tycker vi är SMART!

Vem kan söka?

För att söka behöver ni vara en grupp som vill göra något tillsammans. En organisation (förening, företag, myndighet) eller en privatperson kan stå som sökande. Nyttan av projektet ska tillfalla vårt Leaderområde som består av följande kommuner: Essunga, Vara, Skara, Grästorp. Lidköping, Götene, Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg.

Ansökningsprocess

Leader hjälper dig under ansökningsprocessen och ger stöttning till innehållet och utvecklingsprocessen i delprojektet, efter dina behov och förutsättningar. När upplägget i delprojektet är klart fyller du i en ansökan med beräknad budget som bedöms av en kommitté som beslutar om ditt delprojekt ska beviljas stöd. Om ditt delprojekt beviljas av kommittén skrivs ett avtal mellan dig och Leader Nordvästra Skaraborg.

Är detta något för dig? Kontakta oss!

Vill du veta mer eller bolla din idé och möjligheter att söka ett delprojekt? Hör gärna av dig till oss på Leaderkansliet.

info@leadernvskaraborg.se

Lovisa Johansson Hollsten, verksamhetsutvecklare
0702- 57 70 39, lovisa@leadernvskaraborg.se

Emma Häggberg, verksamhetsutvecklare
0702-57 70 93, emma@leadernvskaraborg.se

Finansiering och utbetalning

Leader finansierar 100 % av projektets budget. Takbeloppet är 40 000 kronor. Sökande organisation eller privatperson betalar utgifterna i projektet och ansöker därefter om utbetalning hos Leader Nordvästra Skaraborg. Det är därför viktigt att du som söker har likvida medel för att kunna genomföra aktiviteterna i projektet.

Ansökan

Kontakta kansliet innan du ansöker om delprojekt för instruktion och stöttning.

Ladda ner ansökningsblankett >>>
Mejlas till Leaderkansliet för feedback innan beslut av kommitté.

Ladda ner anvisning till ansökningsblanketten >>>
Denna ger dig stöttning till innehållet och budgetspecifikation.

Tänk på:

 • Att du ska vara verksam inom Leaderområdet
 • Att din idé ska vara nytänkande. Leader kan inte stödja din ordinarie verksamhet.
 • Att Leader vill se insatser i delprojektet som stärker nya eller befintliga samarbeten, främst inom Leaderområdet.
 • Att du inte kan söka stöd till investeringar (materiellt eller immateriellt inköp med en livslängd på mer än 3 år och en kostnad från 22 000 kronor exklusive moms).
 • Att du själv måste betala delprojektets utgifter innan du kan söka om utbetalning.
 • Att du endast kan ansöka om utbetalning för det som du fått beviljat i ditt delprojekt, korrekt redovisade med underlag till Leaderkansliet.
 • Att du måste ha med Leaders och EU:s loggor på ditt informations- och marknadsföringsmaterial som ligger inom delprojektet.
LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 info@leadernvskaraborg.se

© 2016 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram