Natur- och Outdoorturism på naturens villkor

Om projektet

Syftet med projektet är att utveckla områdets besöksnäring med inriktning på natur- och outdoorturism.

Projektledaren skall arbeta för att främja och bygga nätverk och kluster av
företag och andra intressenter med anknytning till naturrelaterad besöksnäring.

Projektet skall verka för att skapa ett dynamiskt samarbete mellan entreprenörer, Leader, de lokala turistorganisationerna och de regionala turismorganisationerna med det primära syftet att stimulera och skapa produkt- och affärsutveckling för lönsamt företagande inom besöksnäringen.  Projektet är ett samarbetsprojekt tillsammans med Leader Östra Skaraborg och Leader Närheten i Värmland.

Vill du veta mer om projektet eller se om dit besöksmål kan hitta affärsnytta och samarbeten genom projektets insatser är ni välkomna att kontakta vår projektledare John Zafaradl eller Leaderkansliet.

Följ projektet på Facebook >>>

Fakta om projektet

Projektnamn: Natur- och Outdoorturism – framtidens besöksnäring på naturens villkor

Projektägare: Leader Nordvästra Skaraborg, Leader Östra Skaraborg, Leader Närheten

Projektkontakt: John Zafaradl, projektledare

Telefon: 070-2605648

E-post: john.zafaradl@leaderostraskaraborg.se

Område: Hela Skaraborg

Projektets slutdatum: 2019-12-31

Insatsområde: Utveckla besöksmål (1:2) inom samarbetsåtgärden

Fond: Landsbygdsfonden