Fotograf: Jesper Anhede Fotograf: Jesper Anhede Fotograf: Daniel Werjefelt

Natur- och Outdoorturism på naturens villkor

Projektet syftar till att utveckla områdets besöksnäring med inriktning på natur- och outdoorturism.

Projektet vill skapa ett dynamiskt samarbete mellan entreprenörer, Leader, de lokala turistorganisationerna och de regionala turismorganisationerna.  Syftet är att stimulera och skapa produkt- och affärsutveckling för lönsamt företagande inom besöksnäringen. Projektet är ett samarbetsprojekt tillsammans med Leader Östra Skaraborg och Leader Närheten i Värmland.

Projektledaren ska arbeta för att främja och bygga nätverk och kluster av företag och andra intressenter med anknytning till naturrelaterad besöksnäring.

Målgrupp

Projektet riktar sig till hela Skaraborg.

Kontakt

John Zafaradl är projektledare.
Mejladress: john.zafaradl@leaderostraskaraborg.se
Telefon: 0702-60 56 48

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 info@leadernvskaraborg.se

© 2016 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram