Kreativa Aktörer Skaraborg

Kreativa Aktörer Skaraborg ska skapa ökad tillväxt hos KKN-företagare i vårt område och bidra till en kulturdriven platsutveckling.

Nätverket Kreativa Aktörer Skaraborg ska breddas till att omfatta samtliga tio kommuner i Leader Nordvästra Skaraborg. Deltagarna ska bredda sitt professionella nätverk inom områden som är relevanta för företagandet. Geografiska eller branschmässiga KKN-kluster (samarbeten mellan företag) ska stärkas genom behovsanpassade insatser som syftar till erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, marknadsföring eller förstudier. KKN-företagare ges möjlighet att utveckla sina produkter och tjänster för en ökad affärsmässighet.

Projektet pågår till mars 2024.

Målgrupp

Vi riktar oss till professionella aktörer inom kulturella och kreativa näringar.

Kulturella och kreativa näringar (KKN) är företag som är verksamma inom följande branscher:

  • Arkitektur
  • Audiovisuella medier
  • Bild och form
  • Kulturarv
  • Litteratur och press
  • Litterärt och konstnärligt skapande
  • Mode
  • Reklam
  • Scenkonst

Projektägare

Leader Nordvästra Skaraborg är projektägare.

Kontakt

Ingrid Skarp är projektledare och har sitt kontor på Folkets Hus i Lidköping.

Mejladress: ingrid@leadernvskaraborg.se
Telefon: 0730-28 77 61
Besöksadress:
Folkets Hus, Silversköldsgatan 1, Lidköping
Postadress:
Leader Nordvästra Skaraborg, Box 63, 532 21 Skara

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram