Gröna producenter

Detta Leaderprojekt drivs av Leader Nordvästra Skaraborg och ska skapa förutsättningar för lokala producenter och stötta utveckling av lokala produkter och tjänster inom gröna näringar i vårt Leaderområde.

Projektet syfte är att stärka upp Paraplyprojektet Gröna producenter med resurser så som stöttning i ansökningsförfarandet och coachning i utvecklingsprocessen av idéer och delprojekt inom ramen för Paraplyprojektet Gröna Producenter.

Stöttningen genom projektet riktar sig till enskilda företagare eller samarbetskonstellationer och nätverk i Nordvästra Skaraborg.

Insatserna och aktiviteterna utgår från deltagande producenters behov och efterfrågan. Projektet kan också arrangera kompetenshöjande insatser så som workshops, föredrag och studieresor som önskas av fler producenter.

Är du producent inom de gröna näringarna och har en idé som stärker dig eller fler producenter i Nordvästra Skaraborg är du välkommen att kontakta oss för mer information. Du kan också läsa mer om Paraplyprojektet Gröna producenter genom att klicka dig vidare nedan.

Vår projektduo GRÖNA PRODUCENTER huvudsyfte är att stärka lokala producenter i Nordvästra Skaraborg att utveckla lokala kvalitativa produkter och tjänster anpassat till rätt konsument och marknad.

Utskrift

Gröna producenter

Har du en idé som utvecklar din verksamhet genom produktutveckling kan du söka ett delprojekt hos LEADER och få stöd för dina utgifter. Vi hjälper dig i ansökningsförfarandet och erbjuder stöttning till innehåll av utvecklingsprocessen i ditt delprojekt. Läs mer och kontakta oss för nästa steg.