Två nya projekt beviljade

Under beslutsmötet den 31 maj beviljades två spännande projekt.
Grattis säger vi till:
🌱Digitalisering Undenäsgården
Undenäs ekonomiska förening beviljas stöd för digitalisering av föreningshuset som visar att det även på landsbygden går att erbjuda modern digital teknik. Ambitionen är att stärka gemenskapen och öka samverkan i bygden.
🌱Ediths pensionat
Beviljades företagsstöd för arbetet med att få husets inredning att passa in i fastigheten på ett tidstypiskt sätt. Visionen med Ediths pensionat är att skapa en harmonisk plats som är öppen och inbjudande och inkluderande.