Slutrapport

När du ska slutredovisa ett genomförandeprojekt:

Slutredovisningen består av 2-3 delar som du ska fylla i och skicka in.

  1. Slutrapport och redovisning av utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst.
  2. Leaderområdets lokala slutrapport skickas till kansliet.
  3. Sammanställning av ideellt arbete som skickas till kansliet. (Gäller ej projektstöd till företag).

När det är dags att slutredovisa vill vi att du har en dialog med kansliet.
Vi brukar boka en tid för avstämning och uppföljning, då går vi även igenom delar som ska redovisas för att
utförandet ska bli tydligt och på rätt nivå.

Efter avstämning vill vi ta del av ett utkast på din slutredovisning för att ge feedback och eventuellt synpunkter på kompletteringar.
Detta utkast kan du ladda ner i läget Granska/skicka in i e-tjänsten, utan att skicka in, istället återgå till spara.
När din slutredovisning är inskickad till Jordbruksverket kan vi inte justera i den och därför vill vi ta del av ett utkast innan det sker.

Till del 1: Ansökan om slutredovisning i Jordbruksverkets e-tjänst.
Till del 2: Lokal slutrapport, ladda ner mall.
Till del 3: Sammanställning av ideellt arbete, ladda ner mall.

För att enkelt hitta till ansökan om slututbetalning kan du ta hjälp av denna vägvisare.
Kansliet har en genomgång som används vid projektverkstäder. Be att få ta del av den om du inte redan fått
den skickad till dig info@leadernvskaraborg.se

När du ska redovisa ett paraplyprojekt:

Slutrapport för Smarta byar och Lokala miljölösningar

Slutrapport för Gröna producenter och Klar kommunikation

Instruktionsguide för hur du ska redovisa dina utgifter

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram