Fotograf: Jesper Anhede Fotograf: Jesper Anhede Fotograf: Daniel Werjefelt

Blanketter och mallar - Slutredovisning

Ansökan om utbetalning - delredovisning eller slutrapport

Projektdagbok

Projektdagboken skall användas för att redovisa det arbete som genomförs i projektet vid ansökan om utbetalning.
Projektdagbok hämtas på Jordbruksverkets hemsida >>>

Körjournal

Har du budgeterat och fått stöd för milersättning ska du notera resorna i denna körjournal som underlag.
Vid ansökan om utbetalning ska körjournalen kompletteras med underlag på orsak för resorna, tex projektdagbok, inbjudan, anteckning

Körjournalen hämtas på Jordbruksverkets hemsida >>>

Försättsblad

De underlag som skickas via post till central skanning skall ha ett försättsblad i varje kuvert.
Försättsbladet hämtas på Jordbruksverkets hemsida >>>

Postadress:
Jordbruksverket
FE 47, Box 204
826 25 SÖDERHAMN

Webbutiken hos Jordbruksverket

Här hittar du samtliga dokument från Jordbruksverket gällande Leader och lokalt ledd utveckling

Ansökan om ändring av stöd

Ansökan om nytt slutdatum

Om du inte hinner genomföra projektet innan beslutat slutdatum har du möjlighet att ansöka om förlängning
av ditt projekt. Fyll i blankettens delar som omfattar nytt slutdatum och posta till Leaderkansliet.

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 info@leadernvskaraborg.se

© 2016 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram