Fotograf: Jesper Anhede Fotograf: Jesper Anhede Fotograf: Daniel Werjefelt

Blanketter och mallar - Slutredovisning

Ansökan om utbetalning, delredovisning eller slutrapport

Projektdagboken ska användas för att redovisa det arbete som genomförs i projektet vid ansökan om utbetalning.

Här kan du hämta projektdagboken på Jordbruksverkets webbplats

Körjournal

Om du har budgeterat och fått stöd för milersättning ska du notera resorna i en körjournal som underlag. Vid ansökan om utbetalning ska körjournalen kompletteras med underlag för resorna såsom projektdagbok, inbjudan eller anteckningar.

Här kan du hämta körjournalen på Jordbruksverkets webbplats

Försättsblad

De underlag som skickas via post till central skanning skall ha ett försättsblad i varje kuvert.

Här kan du hämta försättsbladet på Jordbruksverkets webbplats

Postadress:
Jordbruksverket
FE 47, Box 204
826 25 SÖDERHAMN

Webbutiken hos Jordbruksverket

Här hittar du samtliga dokument från Jordbruksverket gällande Leader och lokalt ledd utveckling

Ansökan om nytt slutdatum

Om du inte hinner genomföra projektet innan slutdatumet, har du möjlighet att ansöka om förlängning
av ditt projekt. Fyll i blankettens delar som omfattar nytt slutdatum och posta det till oss på Leaderkansliet.

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 info@leadernvskaraborg.se

© 2016 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram