Projektträffar och uppföljning

En till två gånger per år erbjuder vi träffar för dig som driver ett Leaderprojekt.

Tanken är att ge projekten en chans att nätverka, lära av varann och dra nytta av erfarenheter och kunskaper under projektresan. Vi erbjuder bland annat studiebesök och kunskapsseminarier för utbyte och inspiration.

Kontakta oss på Leaderkansliet för information om nästa projektträff

Uppföljning

Styrelsen vill följa ert projekt och kansliet är ett bollplank i genomförandet. Tillsammans kommer du och kansliet lägga upp en uppföljningsplan för återkoppling och rapportering hur det går för projektet. Kansliet kommer även få göra ett medgivande om att det du angett i ansökan om utbetalning stämmer med vad som genomförts i projektet. Det är därför viktigt att projektet och kansliet har en kontinuerlig dialog.

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram