Blanketter och mallar - Genomförande

Projektverkstad

Genomföra Leaderprojekt och ansöka om utbetalning

Guide till e-tjänst för ansökan om utbetalning

Handbok för Leaderprojekt

Loggor

När du kommunicerar ditt projekt ska det framgå att stödet kommer från EU. Två logotyper ska vara väl synliga och läsbara:

  • Den EU-logotyp som gäller för den fond som finansierar projektet
  • Leader-logotypen.

Läs mer och ladda ner logotyper på Jordbruksverkets webbplats

För att få den lokala loggan i olika format, kontakta oss på Leaderkansliet.

Ideell tid

Under projektets gång ska ideell tid dokumenteras per person (enskilda aktiviteter) och per aktivitet (flera personer som deltar vid en aktivitet). Ladda ner de blanketter med den fond som stödjer ditt projekt:

Ideell tid per person - landsbygdsfonden

Ideell tid per aktivitet - landsbygdsfonden

Ideell tid per person - regionalfonden

Ideell tid per aktivitet - regionalfonden

Ideell tid per person - socialfonden

Ideell tid per aktivitet - socialfonden

Ideell tid per person - struktur och investeringsfonder

Ideell tid per aktivitet - struktur och investeringsfonder

Ansökan om utbetalning – delredovisning eller slutrapport

För att redovisa aktiviteterna i ditt projekt ska du fylla i en projektdagbok.

Ladda ner projektdagbok på Jordbruksverkets webbplats

Körjournal

Om du har budgeterat och fått stöd för milersättning ska du notera resorna i en körjournal. Vid ansökan om utbetalning ska körjournalen kompletteras med underlag på orsak för resorna såsom projektdagbok, inbjudan eller anteckningar.

Ladda ner körjournal på Jordbruksverkets webbplats

Försättsblad

Underlag som skickas med posten ska ha ett försättsblad i varje kuvert.

Ladda ner försättsblad på Jordbruksverkets webbplats

Postadress:
Jordbruksverket
FE 47, Box 204
826 25 SÖDERHAMN

Webbutik hos Jordbruksverket

Ta del av samtliga dokument från Jordbruksverket gällande Leader och lokalt ledd utveckling

Ansökan om ändring av stöd

Om du inte hinner genomföra projektet innan slutdatumet har du möjlighet att ansöka om förlängning
av ditt projekt. Fyll i blankettens delar som omfattar nytt slutdatum och posta till Leaderkansliet.

Postadress
Leader Nordvästra Skaraborg
Box 63, 532 21 Skara

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram