Fotograf: Jesper Anhede Fotograf: Jesper Anhede Fotograf: Daniel Werjefelt

Blanketter och mallar - Genomförande

Projektverkstad

I anslutning till LAG-möten erbjuder vi nyligen prioriterade och pågående projekt att delta på Projektverkstad för att tillsammans gå igenom vad som är viktigt att tänka på vid genomförande och ansökan om utbetalning av Leaderprojekt.

PowerPoint - genomföra Leaderprojekt och ansöka om utbetalning 170620

Guide till e-tjänsten för ansökan om utbetalning 170519

Handboken för Leaderprojekt 170317

Loggor

Mer information om loggor finns att hämta på sidan Loggor >>>

Ideell tid

Under projektets gång ska ideell tid dokumenteras per person (enskilda aktiviteter) och
per aktivitet (flera personer som deltar vid en datumsatt aktivitet).
Ladda ner de blanketter med den fond som stödjer ditt projekt.

Ideell tid per person - landsbygdsfonden

Ideell tid per aktivitet - landsbygdsfonden

Ideell tid per person - regionalfonden

Ideell tid per aktivitet - regionalfonden

Ideell tid per person - socialfonden

Ideell tid per aktivitet - socialfonden

Ideell tid per person - struktur och investeringsfonder

Ideell tid per aktivitet - struktur och investeringsfonder

Ansökan om utbetalning - delredovisning eller slutrapport

Projektdagbok

Projektdagboken skall användas för att redovisa det arbete som genomförs i projektet vid ansökan om utbetalning.
Projektdagbok hämtas på Jordbruksverkets hemsida >>>

Körjournal

Har du budgeterat och fått stöd för milersättning ska du notera resorna i denna körjournal som underlag.
Vid ansökan om utbetalning ska körjournalen kompletteras med underlag på orsak för resorna, tex projektdagbok, inbjudan, anteckning

Körjournalen hämtas på Jordbruksverkets hemsida >>>

Försättsblad

De underlag som skickas via post till central skanning skall ha ett försättsblad i varje kuvert.
Försättsbladet hämtas på Jordbruksverkets hemsida >>>

Postadress:
Jordbruksverket
FE 47, Box 204
826 25 SÖDERHAMN

Webbutiken hos Jordbruksverket

Här hittar du samtliga dokument från Jordbruksverket gällande Leader och lokalt ledd utveckling

Ansökan om ändring av stöd

Ansökan om nytt slutdatum

Om du inte hinner genomföra projektet innan beslutat slutdatum har du möjlighet att ansöka om förlängning
av ditt projekt. Fyll i blankettens delar som omfattar nytt slutdatum och posta till Leaderkansliet.

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 info@leadernvskaraborg.se

© 2016 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram