Fotograf: Jesper Anhede Fotograf: Jesper Anhede Fotograf: Daniel Werjefelt

Projektverkstad

Projektverkstad - ansöka om stöd

När du haft dialog med Leaderkansliet om din idé och det är aktuellt att skriva en ansökan erbjuder vi en Projektverkstad - ansöka om stöd.
På denna projektverkstad går vi igenom vad du ska tänka på när du utformar ditt projekt, hur du gör din ansökan om stöd i Jordbruksverkets system
samt hur ditt projekt bedöms av vår styrelse.

Förberedelser

För att kunna ansöka (gäller ej enskild firma) ska du få fullmakt av firmatecknare i sökande organisation.
Den befogenheten ska skickas till och bekräftas av Jordbruksverket innan du kan ansöka om stöd i e-tjänsten.

Under evenemang på vår startsida finns datum för kommande projektverkstäder eller klicka dig till evenemang här >>>

Projektverkstad - genomföra och utbetalningsansökan (när ditt projekt är beviljat)

I anknytning till LAG-möte erbjuder Leaderkansliet en projektverkstad för prioriterade och beviljade Leaderprojekt. Vi går igenom vad som är viktigt att tänka på vid genomförandet av ett Leaderprojekt och vid ansökan om utbetalning. Vi går också igenom hur du fyller i budgetmallen och vi visar e-tjänsten. Hittar du inte datum för nästa projektverkstad kan du kontakta Leaderkansliet.

Kansliet kommer bjuda in samtliga projektägare vid varje tillfälle och du är välkommen flera gånger, likaså om det tillkommer personer i projektet som har nytta av informationen.

Materialet från projektverkstan finns att hämta under Blanketter & mallar >>>

Materialet uppdateras löpande så håll gärna koll på datumet för att inte missa viktig information.

 

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 info@leadernvskaraborg.se

© 2016 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram