Börja här

Har du en idé som skapar lokal utveckling i vårt område? Här hittar du information om hur vi kan stötta dig och hur vi bedömer din projektidé.

Du börjar med att skicka en beskrivning av din projektidé till oss på Leaderkansliet. Vi gör en första bedömning av din idé utifrån följande frågor:

 • Matchar idén vår lokala utvecklingsstrategi och grundvillkor?
 • Är idén i linje med Leadermetoden?
 • Är insatserna stödberättigade?
 • Vilken investeringsgrad finns?
 • Ligger idén inom rätt stödnivå?

Här kan du ladda ner en mall där du beskriver din projektidé. Fyll i mallen och mejla den till info@leadernvskaraborg.se

Våra insatsområden

Vi har nio insatsområden och ditt projekt ska matcha ett av områdena. Kanslipersonalen hjälper dig att matcha ditt projekt med rätt insatsområde:

1:1 Bygga destinationer
1:2 Besöksmålsutveckling och tematiska reseanledningar
2:1 Affärsutveckling utifrån lokala naturresurser
2:2 Utveckling av lokalproducerade varor och tjänster
3:1 Kreativa näringar
3:2 Näringslivsutveckling och innovationskraft
3:3 Stärka det lokala samhället
3:4 Insatser för unga att komma närmre arbetsmarknaden
3:5 Mångfald som resurs

Bedömning av din idé

Din projektidé och ansökan bedöms av vår styrelse utifrån insatsområdet.

Läs mer om poängbedömningen för alla insatsområden

Läs mer om bedömningsgrunderna för alla insatsområden

Mål

Alla projekt i vårt område bidrar tillsammans till att uppnå våra övergripande mål. Varje insatsområde har enskilda mål och varje projekt ska beskriva hur de förväntar sig att uppnå de målen. Vi har även horisontella mål, som är lika för alla projekt, och mål för antal nya arbetstillfällen som vi vill uppnå under hela Leaderperioden.

Horisontella mål

Vi har fyra horisontella mål och vi ser gärna att projekten arbetar för att uppnå ett eller flera av dem utifrån förutsättningarna i projektet:

 • Aktivt jämlikhets- och jämställdhetsarbete
 • Kapacitet i lokalsamhället stärks
 • Värden av ekosystemtjänster realiseras
 • Ekonomisk utveckling i lokalsamhället.

Ökad sysselsättning

Vi ser gärna att projekten bidrar till nya arbetstillfällen. I din ansökan anger du hur många nya arbetstimmar projektet bidrar till efter avslutad projektperiod och på vilket sätt det sker.

Berättigade att ansöka

Föreningar, företag, organisationer och kommuner kan ansöka om Leaderstöd. En privatperson kan inte söka stöd, det måste ske genom ett organisationsnummer eller personnummer om man har enskild firma. Vi kan bevilja projektstöd till ett eller ett fåtal företag till ett maxbelopp om 200 000 kronor.

Exempel på vad vi kan ge Leaderstöd till:

 • Insatser för ökat samarbete och nätverksbyggande
 • Testande av innovativa tekniker och modeller
 • Projektledning och administration, personalkostnader
 • Kompetenshöjande insatser
 • Marknadsföring
 • Investeringar upp till max 50 % av projektets totala budget
  (Under förutsättning att investeringen krävs för att uppnå projektets syfte och mål).

Exempel på vad vi inte ger stöd till:

 • Befintlig verksamhet
 • Rena investeringar.
LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram