Fotograf: Jesper Anhede Fotograf: Jesper Anhede Fotograf: Daniel Werjefelt

Blanketter och mallar - Ansöka

Vi på Leaderkansliet rekommenderar att du kontaktar oss innan du gör en ansökan om projektstöd för lokalt ledd utveckling på Jordbruksverkets hemsida. Följande mallar och blanketter kommer ni behöva i er ansökningsprocess och under genomförande av projektet.

Inför ansökan...

Mall till beskrivning av projektidé

Urvalskriterier & poängbedömning för alla insatsområden

Bedömningsgrunder för alla insatsområden

Fullversion av strategin

Dags att ansöka...

Fullmakt

Innan du ansöker om projektstöd behöver du ansöka om fullmakt för att göra din ansökan.  Du loggar sedan in med din e-legitimation som är kopplad till ditt personnummer via mina sidor på Jordbruksverkets hemsida. E-legitimation skapar du på din banks hemsida. Ansökan om fullmakt ska kompletteras med underlag om vem som är firmatecknare hos den sökande.

Läs mer om fullmakt för E-tjänster hos Jordbruksverket

Ladda ner ansökan om fullmakt för Jordbruksverkets e-tjänster

Projektverkstad

Leaderkansliet erbjuder och rekommenderar alla som ska söka stöd att delta på projektverkstad.
Här är den information och de dokument som vi går igenom.

PowerPoint - ansöka om stöd

Frågor i e-tjänsten - ansöka om stöd

Lathund (sammanställning av info)

Exempel budgetmall - Projekt vandringsled 170607
(med syfte att visa utgiftstyper ej verkliga förslag på utgifter)

Budgetmall

Ihop med din ansökan steg 2 ska du bifoga en budget för ditt projekt.

Ladda ner budgetmall - projektstöd

Lokala frågor

Kontakta Leaderkansliet för att ta del av bilagan: Lokala frågor utifrån det insatsområde
som matchar ditt projekt.

Leader Nordvästra Skaraborg - Definition av indikatorer och uppföljningsuppgifter

Definition av Jordbruksverkets fondspecifika och mätbara uppföljningsuppgifter

Aktivitetsplan

Ladda ner bilaga: Aktivitetsplan

Guide till Jordbruksverkets e-tjänst

Att ansöka om stöd

Att ansöka om utbetalning

 

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 info@leadernvskaraborg.se

© 2016 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram