Ansökningsprocessen

1. Matcha och forma ditt projekt

2. Skicka in din ansökan

  • Fyll i steg 2 i e-tjänsten med tillhörande bilagor
  • Invänta återkoppling från Leaderkansliet
  • Komplettera och skicka in din ansökan igen.

3. Invänta bedömning av ditt projekt

  • Ditt projekt bedöms av vårt arbetsutskott. Efter det får du återkoppling och besked om eventuella kompletteringar som du behöver göra.
  • Ditt projekt bedöms av vår styrelse. Du får besked om prioritering eller avslag på din ansökan.
  • Ditt projekt handläggs av Leaderkansliet.
  • Din ansökan skickas vidare till Jordbruksverket. Det dröjer minst 90 dagar innan de handlägger ansökan och fattar beslut om bifall eller avslag.

Ansökningsperiod

Det varierar hur lång tid ett projekt behöver genomarbetas innan det är klart nog att för en ansökan. Mycket beror på hur väl förankrad din idé är och hur färdig din projektplan och budget är när du kontaktar Leaderkansliet. Handläggningstiden beror på hur komplett din ansökan är. Din projektansökan måste ha blivit behandlad och bedömd av kansliet innan den kan bedömas av vår styrelse.

Ansökningsdatum

Vi tar emot ansökningar löpande under året. Kansliet gör individuella tidsplaner för varje projekt inför kommande beslutsmöten i styrelsen. För att ha möjlighet att bedömas av styrelsen ska din ansökan vara inskickad cirka 10 veckor innan styrelsens möte. Kontakta oss på Leaderkansliet för att stämma av ansökningsdatumet och möjligheten att skicka in din ansökan till kommande beslutsmöte. Bedömning av projekt görs cirka 4 gånger per år.

Fullmakt och e-legitimation

För att kunna skicka in en ansökan måste du först ansöka om fullmakt, vilken ger dig rätt att ansöka om stöd i organisationens namn. Därefter kan du logga in på "Mina sidor" på Jordbruksverkets webbplats, med din e-legitimation.

Läs mer om fullmakt under Blanketter och mallar

Ladda ner blanketten Ansöka om fullmakt

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram