Ansök om stöd

Ansökan sker i två steg via Jordbruksverkets e-tjänst med e-legitimation.

Steg 1: En kort beskrivning av projektet, vilket område det berör och hur mycket stöd du vill ansöka om.

Steg 2: En mer utförlig beskrivning av projektet. Här ska du välja fond och fokusområde efter instruktion från Leaderkansliet.

Om du fått återkoppling på en projektidé rekommenderar vi att du gör din ansökan om stöd direkt i steg 2.

Logga in på Jordbruksverket och hitta rätt

Jordbruksverkets webbplats: www.jordbruksverket.se

 • Logga in med din e-legitimation på fliken "Mina sidor"
 • Klicka på "E-tjänster inom Mina sidor " längst ner i menyrutan till vänster
 • Klicka på "Stöd inom lokalt ledd utveckling" i menyrutan till vänster
 • Gör ditt val att starta steg 1 eller steg 2 i e-tjänsten
 • Du kan påbörja och spara din ansökan innan du skickar in den
 • Nästa gång du loggar in finns dina påbörjade ansökningar under Mina sidor
 • Har du gjort en steg 1-ansökan ska du gå via steg 1 för att göra din steg 2-ansökan.

En komplett ansökan

En komplett ansökan kräver att följande delar skickas in med ansökan via e-tjänsten:

 • Samtliga frågor är besvarade i steg 2, ansökan om stöd inom lokalt ledd utveckling
 • Specificerad budget med kostnadsberäkning samt två prisuppgifter/offerter per utgift i budgeten
 • Lokala frågor utifrån valt insatsområde
 • Kopia på ansökan om fullmakt + underlag som visar vem som är firmatecknare i organisationen/företaget.

Frågor i ansökan

Nedan hittar du  ett dokument som innehåller de övergripande frågor som du förväntas besvara i e-tjänsten. Vi rekommenderar att du besvarar frågorna separat på din dator. När du är redo att fylla i ansökan på e-tjänsten kan du klistra in din text. Observera att följande dokument inte är en giltig ansökan.

Öppna och ladda ner frågorna

Rekommenderad webbläsare för e-tjänsten är Chrome eller Firefox.

Var noga med att spara regelbundet när du skriver din ansökan i e-tjänsten. Efter 20 minuters inaktivitet loggas du ut automatiskt.

Bifogade bilagor till steg 2 i ansökan

I ansökan steg 2 ska du ladda upp en budget och de lokala frågorna som PDF i ansökan. Budgeten och Lokala frågor tillhör ansökan och är ett krav.

Budgeten ska presenteras i en budgetmall. Var noga med att tydligt specificera dina kostnader i budgeten. Gör en tydlig beskrivning direkt i budgetmallen, alternativt komplettera med en kostnadsberäkning. En post med specifikationen "Övrigt" godtas inte. Komplettera budgeten med ett kostnadsunderlag, det kan vara en beskrivande text med uträkningar på hur du kommit fram till utgifterna i budgeten, prisjämförelser från olika webbplatser, fakturor eller andra referenser. Minst två prisuppgifter krävs för varje utgift i budgeten. Vid utgifter över 100 000 kronor krävs två offerter som kostnadsunderlag. Var noga med att kontaktuppgift som webbadress eller telefonnummer finns att ta del av på dina kostnadsunderlag.

De lokala frågorna ska besvaras separat på din dator och laddas upp som bilaga i ansökan via e-tjänsten. Utifrån valt insatsområde i vår strategi finns tillhörande bilaga Lokala frågor. Kontakta Leaderkansliet för att ta del av bilagan.

Valfria mallar

Aktivitetsplan
Aktivitetsplanen är ett bra sätt att strukturera upp de aktiviteter som ska genomföras i projektet. Planen är också ett bra underlag för att specificera utgifterna du presenterat i budgetmallen. Det går bra att skriva aktivitetsplanen i den mall du själv önskar.

Tidsplan med start- och slutdatum, delmål och mål är ett bra underlag till ansökan där du kan visa när du planerar att genomföra dina insatser/aktiviteter i projektet. Det går bra att skriva tidplanen i den mall du själv önskar.

Tänk på:

 • Det ska finnas ett tydligt samband mellan syfte, mål, aktiviteter och utgifter.
 • Försök vara tydlig och kortfattad, läs frågorna och besvara med relevant information.
 • Var tydlig med vad som ska vara uppnått vid projektets slut.
 • Var noggrann med specificerad budget och skicka in kostnadsunderlag.
 • Alla bilagor till ansökan ska laddas upp i PDF-format.

Om e-tjänsten krånglar kan det fungera att byta webbläsare.

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram