Fotograf: Jesper Anhede Fotograf: Jesper Anhede Fotograf: Daniel Werjefelt

Ansök om stöd

Ansökan sker i två steg via Jordbruksverkets e-tjänst med e-legitimation.

Steg 1 - en kort beskrivning av projektet, vilket område det berör och hur mycket stöd man vill ansöka om.

Steg 2 - en mer utförlig beskrivning av projektet. Här ska du välja fond och fokusområde efter instruktion från Leaderkansliet.

 • Har du fått återkoppling på en projektidé enligt vår mall ovan rekommenderar vi att göra din ansökan om stöd direkt i steg 2.

Logga in på Jordbruksverket och hitta rätt

 • www.jordbruksverket.se
 • Logga in med din e-legitimation på fliken "Mina sidor"
 • Klicka på "e-tjänster inom mina sidor " längst ner i menyrutan till vänster
 • Klicka på "stöd inom lokalt ledd utveckling" i menyrutan till vänster
 • Gör ditt val att starta steg 1 eller steg 2 i e-tjänsten
 • Du kan påbörja och spara din ansökan innan du skickar in den
 • Nästa gång du loggar in finns dina påbörjade ansökningar på mina sidor
 • Har du gjort en steg 1 ansökan ska du gå via steg 1 för att göra din steg 2 ansökan

En komplett ansökan

Om din ansökan steg 2 är komplett nog för att bedömas i LAG hanteras av Leaderkansliet som kommer ge besked om vilket i bekräftelsebrev och kompletteringsbrev. En komplett ansökan kräver att följande delar skickas in med ansökan via e-tjänsten.

 • Samtliga frågor är besvarade i steg 2 - ansökan om stöd inom lokalt ledd utveckling
 • Specificerad budget med kostnadsberäkning samt 2 prisuppgifter/offerter per utgift i budgeten
 • Lokala frågor utifrån valt insatsområde
 • Kopia på ansökan om fullmakt + underlag som visar vem som är firmatecknare i organisationen/företaget

Frågor i ansökan

Följande dokument innehåller de övergripande frågorna du förväntas besvara i e-tjänsten. Vi rekommenderar att du besvarar frågorna separat på din dator. När du är redo att fylla i ansökan på e-tjänsten kan du klistra in din text. Observera att följande dokument inte är en giltig ansökan.

Öppna och ladda ner frågorna

Rekommenderad webbläsare för e-tjänsten är Chrome eller Firefox.

Var noga med att spara regelbundet när du skriver din ansökan i e-tjänsten. Efter 20 minuters inaktivitet loggas du automatiskt ur.

Bifogade bilagor till steg 2 i ansökan

I ansökan steg 2 skall du ladda upp en budget och de lokala frågorna som PDF/A i ansökan. Dessa två bilagor tillhör ansökan och är ett krav. Alla bilagor laddas upp i PDF/A-format.

Budgeten ska presenteras i följande budgetmall. Var noga med att tydligt specificera dina kostader i budgeten. Gör en tydlig beskrivning direkt i budgetmallen alternativt komplettera med en kostnadsberäkning.  En post med specifikationen "övrigt" godtas ej. VIKTIGT att komplettera budgeten med kostnadsunderlag. Det kan vara en beskrivande text med uträkningar på hur ni kommit fram till utgifterna i budgeten, prisjämförelser från hemsidor, fakturor eller andra referenser. Minst två prisuppgifter krävs för varje utgift i budgeten. Utgifter över 100 000 kr kräver två offerter som kostnadsunderlag. Var noga med att kontaktuppgift som webbadress eller telefonnummer finns att ta del av på dina kostnadsunderlag.

Budgetmall

De lokala frågorna ska besvaras separat på din dator och laddas upp som bilaga i ansökan via e-tjänsten. Utifrån valt insatsområde i vår strategi finns tillhörande bilaga Lokala frågor. Kontakta Leaderkansliet för att ta del av bilagan.

Valfria mallar

Aktivitetsplan
- Aktivitetsplanen är ett bra sätt att strukturera upp de aktiviteter som är planerade att genomföras i projektet. Den är också ett bra underlag för att specificera utgifterna du presenterat i budgetmallen. Det går bra att skriva aktivitetsplan i vilken mall du själv önskar.

Tidsplan med start- och slutdatum, delmål och mål är ett bra underlag till ansökan där du kan visa när du planerar att genomföra dina insatser/aktiviteter i projektet. Det finns ingen mall för tidsplan, det går bra att skriva tidplan i vilken mall du själv önskar.

Tänk på

 • Ha en tydlig tråd mellan syfte, mål, aktiviteter och utgifter.
 • Försök vara tydlig och kortfattad, läs frågorna och besvara med relevant information.
 • Mål är vad som skall vara uppnått vid projektets slut, förväntat resultat sker i anslutning till projektets slut - HÅLL ISÄR!
 • Var noggrann med specificerad budget och skicka in kostnadsunderlag.
 • Om e-tjänsten strular kan det fungera bättre genom att byta webbläsare.
 • Alla bilagor till ansökan ska laddas upp i PDF/A- format.
LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 info@leadernvskaraborg.se

© 2016 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram