Spektrum

Ett återanvändningscenter är en plats där skolbarn får skapa med hjälp av spillmaterial från det lokala näringslivet.

Bakom idén står eldsjälar i form av pedagoger i Götene kommun. Deras vision är att Spektrum ska vara en kreativ mötesplats där barnen lockas till att utforska och experimentera. På lång sikt hoppas de att fler ungdomar ska bli intresserade av naturvetenskap och teknik, till nytta för näringslivet i vår region.

Kontakt: Juliane Thorin - juliane.thorin@gotene.se

Den ultimata ortsutvecklingen

Hur kan föreningar hitta nya vägar för att bevara engagemang och attrahera fler att bli delaktiga i utvecklingen av sin ort?
I detta projekt vill Hela Sverige Ska Leva, Hembygdsrörelsen, Bygdegårdarnas Riksförbund och Studieförbundet Vuxenskolan gemensamt ta fram konkreta verktyg för föreningar på landsbygden som vill utvecklas. Förstudien är underlag för digitala studiecirklar.

●Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg
●Fond: Landsbygdsfonden
●Stödbelopp: ca 310 000 kr

Södra råda kyrkplats

I Södra Råda är den unika timmerkyrkan en stolthet för bygden. Efter att den förstördes i en brand har ett stort arbete genomförts för att bygga upp den igen. Detta projekt syftar till att göra platsen mer tillgänglig för besökare så att historien kring platsen kan förmedlas in i framtiden. För att stärka sin roll som kunskapsmecka inom medeltida byggkonstruktion ska man genomföra invigningsevent för alla åldrar.

●Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg
●Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: ca 400 000 kr

 

Platsutveckling Nossebro -Bäreberg

Detta projekt utvecklar en digital marknadsplats som hjälper bygden, dess invånare, besökare och aktörer, att upptäcka och handla av det lokala utbudet. Fokus ligger på att fylla appen med innehåll och exponera en på offentliga skärmar. Det ska vara enkelt att utforska och handla lo-kalt!

Kontakt: Mia Jansson - mia.jansson@sv.se