Kulturvårdsutveckling i Larv, Längjum & Edsvära

Syftet med projektet är att öka kunskapen och medvetenheten kring byggnadsvård och kulturmiljövård, att ge lokalbefolkningen hållbara verktyg att bevara viktiga kulturvärden som är på väg att försvinna och samtidigt stärka banden mellan människor och banden till den lokala platsen.

Detta genom sex workshops i de tre bygdegårdarna Larv, Längjum och Edsvära

Projektägare: Larvs hembygdsförening

Fond: Landsbygdsfonden

Lokalt utbud, Kollektiv grossist

Projektet avser ta fram en plattform (applikation) där konsument, detaljhandel och restauranger kan hitta och beställa från sitt lokalproducerade utbud av livsmedel.
Genom att samla alla lokala produkter i en katalog görs det lika enkelt för konsument att köpa lokalt som att göra inköp hos sin närmaste livsmedelsbutik.
Restaurang och detaljhandeln kan nyttja denna tjänst på samma sätt som de idag brukar använda sig av en traditionell grossist.

Resultatet blir att ökad tillgängligheten för alla typer av kunder att handla lokala produkter, effektivare transporter, minskade fraktkostnader och tidsbesparingar.

Projektägare: Alfred Technologies AB

Fond: Landsbygdsfonden

Matbutik i Jonslund

Syftet med projektet är att få en fungerande butik med kassasystem, övervakningssystem och att marknadsföra butiken. Det blir en obemannad matbutik i Jonslund som är öppen 24 timmar om dygnet. Man kommer även att ha ett event vid öppnandet. Tanken är att öka livskvalitén och underlätta vardagen för Jonslunds invånare genom färre resor till livsmedelsbutik.

Projektägare: Livskamraten AB

Fond: Landsbygdsfonden

 

Skatearena/mötesplats för unga

Götene kommun ska anlägga en mindre skateramp bredvid den stora skatepark som finns idag. Arenan blir en social mötesplats för barn och unga. Den stora skateparken är en ”femte fritidsgård”, en viktig plats för unga i Götene kommun och besöks av unga från hela Skaraborg. Under 2021 har fler tjejer börjat åka skate och det finns behov av en mindre ramp i nära anknytning till skateparken.

Projektägare: Götene kommun

Fond: Landsbygdsfonden

Götene ryttarklubb

Götene ryttarklubb ska utveckla en mötesplats för barn och ungdomar där hästintresse, natur- och djurintresse, glädje och gemenskap är i fokus. Klubben vill skapa större förrådsutrymme för att kunna etablera flera aktiviteter tillsammans med barn och ungdomar. Det finns ett stort intresse bland barn och ungdomar att utveckla aktiviteter kring käpphästhoppning, även andra nya aktiviteter ska testas i samarbete med andra föreningar och kommunen som lockar fler till Götene Ryttarklubb. I projektet ingår projektledning, nya aktiviteter som skapar mötesplatser, byggnation av förråd och käpphäststall.

Projektägare: Götene ryttarklubb

Fond: Landsbygdsfonden

Stödbelopp: 460 239 kr.

 

Småstadslyftet

Projektet ska genom samverkan och kompetensutveckling bland handlare, föreningar och andra aktörer öka kommunikation mot kund. Genom nya kanaler och fokus på värdskap ska Vara Småstad öka attraktionskraften för orten och nå ut till befintliga och nya kunder.

Projektnamn: Småstadslyftet - kommunikation mot kund

Projektägare: Vara köpmannaförening

Projektkontakt: Malin Sjölin Lorentzsson

Telefon: 076-8069813

E-post: malin@marknadeventk.se

Område: Vara

Projektets slutdatum: 2019-01-30

Insatsområde: Stärka lokalsamhället (3:3)

Handla för Götene

Projektet ska stärka den lokala handeln i Götene kommun och förbättra handelsindexen genom att få fler att handla på hemmaplan. Genom att synliggöra den lokala handeln och skapa utökat samarbete med föreningar vill projektet bland annat skapa en digital lösning till nytta för både näringen och föreningslivet. Projektet ska även skapa nya lokala tematiska evenemang.

Projektnamn: Handla för Götene

Projektägare: Näringslivsföreningen i Götene

Projektkontakt: Susanne

Telefon: 070-2591124

E-post: susannebodyface@hotmail.com

Område: Götene

Projektets slutdatum: 2019-01-31

Insatsområde: Stärka lokalsamhället (3:3)

Fond: Landsbygdsfonden

Digital infrastruktur för stärkt samhälle och näringsliv

Projektet är en förstudie som genom förprojektering ska undersöka förutsättningar och underlag inför kommande fiberutbyggnad i ett område Valla-Moholm-Trästena i Töreboda kommun.

Projektnamn: Digital infrastruktur för stärkt samhälle och näringsliv i Walla-området

Projektägare: Walla bredband ek. för.

Projektkontakt: Anne-Marie Lundin

Telefon: 070-2591124

E-post: annemarielundin1@hotmail.com

Område: Töreboda

Projektets slutdatum: 2019-12-31

Insatsområde: Stärka lokalsamhället (3:3)

Fond: Landsbygdsfonden

Allaktivitetshuset - mötesplatsen för dig

Centralt i Vedums tätort finns Laskegården, en bygdegård där projektet ska skapa ett levande allaktivitetshus. Syftet är att skapa en mötesplats för de människor som bor i och runt Vedum. En plats för mångfald, där olika åldrar, nationaliteter och behov möts för att umgås, lära och skapa stolthet, förståelse och attraktivitet för bygden. I projektet ska bland annat en ServicePoint tillsammans med nuvarande InfoPoint skapas i bygdegården för att tex tillhandahålla behovet av stöttning i förhållande till myndigheter. Under projektperioden ska man genomföra aktiviteter riktat för olika målgrupper som matlagningskurser, tjej- och killkvällar och evenemang.

 

Projektnamn: Allaktivitetshuset - mötesplatsen för dig

Projektägare: Laskegårdens bygdegårdsförening

Projektkontakt: Susanne Lundgren, projektledare

Telefon: 073-3781096

E-post: susanne.lundgren@telia.com

Område: Vedum i Vara kommun

Projektets slutdatum: 2018-12-31

Insatsområde: Stärka lokalsamhället (3:3)

Fond: Landsbygdsfonden

Utveckla kustområde Otterbäcken

Projektets syfte är att stärka gemenskapen i Otterbäcken genom att skapa möjlighet till aktiviteter, som riktar sig till alla boende i Otterbäcken med omnejd, med speciellt fokus på ungdomar, nyanlända och äldre. I projektet ska man utveckla Folkets hus i Otterbäcken till en attraktiv fysisk och social mötesplats för privat personer, föreningar och företag. Detta ska leda till att stimulera livskvalitén på orten och att människor över generations- och nationsgränser möts.

 

Projektnamn: Utveckla kustområde Otterbäcken med närområde

Projektägare: Otterbäcken byalag

Projektkontakt: Gunilla Palmquist

Telefon: 0705299155

E-post: gunilla.palmquist@hotmail.se

Område: Gullspång

Projektets slutdatum: 2021-04-30

Insatsområde: Stärka lokalsamhället (3:3)

Fond: Landsbygdsfonden