Skatearena/mötesplats för unga

Götene kommun ska anlägga en mindre skateramp bredvid den stora skatepark som finns idag. Arenan blir en social mötesplats för barn och unga. Den stora skateparken är en ”femte fritidsgård”, en viktig plats för unga i Götene kommun och besöks av unga från hela Skaraborg. Under 2021 har fler tjejer börjat åka skate och det finns behov av en mindre ramp i nära anknytning till skateparken.

Projektägare: Götene kommun

Fond: Landsbygdsfonden

Götene ryttarklubb

Götene ryttarklubb ska utveckla en mötesplats för barn och ungdomar där hästintresse, natur- och djurintresse, glädje och gemenskap är i fokus. Klubben vill skapa större förrådsutrymme för att kunna etablera flera aktiviteter tillsammans med barn och ungdomar. Det finns ett stort intresse bland barn och ungdomar att utveckla aktiviteter kring käpphästhoppning, även andra nya aktiviteter ska testas i samarbete med andra föreningar och kommunen som lockar fler till Götene Ryttarklubb. I projektet ingår projektledning, nya aktiviteter som skapar mötesplatser, byggnation av förråd och käpphäststall.

Projektägare: Götene ryttarklubb

Fond: Landsbygdsfonden

Stödbelopp: 460 239 kr.

 

Småstadslyftet

Projektet ska genom samverkan och kompetensutveckling bland handlare, föreningar och andra aktörer öka kommunikation mot kund. Genom nya kanaler och fokus på värdskap ska Vara Småstad öka attraktionskraften för orten och nå ut till befintliga och nya kunder.

Projektnamn: Småstadslyftet - kommunikation mot kund

Projektägare: Vara köpmannaförening

Projektkontakt: Malin Sjölin Lorentzsson

Telefon: 076-8069813

E-post: malin@marknadeventk.se

Område: Vara

Projektets slutdatum: 2019-01-30

Insatsområde: Stärka lokalsamhället (3:3)

Handla för Götene

Projektet ska stärka den lokala handeln i Götene kommun och förbättra handelsindexen genom att få fler att handla på hemmaplan. Genom att synliggöra den lokala handeln och skapa utökat samarbete med föreningar vill projektet bland annat skapa en digital lösning till nytta för både näringen och föreningslivet. Projektet ska även skapa nya lokala tematiska evenemang.

Projektnamn: Handla för Götene

Projektägare: Näringslivsföreningen i Götene

Projektkontakt: Susanne

Telefon: 070-2591124

E-post: susannebodyface@hotmail.com

Område: Götene

Projektets slutdatum: 2019-01-31

Insatsområde: Stärka lokalsamhället (3:3)

Fond: Landsbygdsfonden

Digital infrastruktur för stärkt samhälle och näringsliv

Projektet är en förstudie som genom förprojektering ska undersöka förutsättningar och underlag inför kommande fiberutbyggnad i ett område Valla-Moholm-Trästena i Töreboda kommun.

Projektnamn: Digital infrastruktur för stärkt samhälle och näringsliv i Walla-området

Projektägare: Walla bredband ek. för.

Projektkontakt: Anne-Marie Lundin

Telefon: 070-2591124

E-post: annemarielundin1@hotmail.com

Område: Töreboda

Projektets slutdatum: 2019-12-31

Insatsområde: Stärka lokalsamhället (3:3)

Fond: Landsbygdsfonden

Allaktivitetshuset - mötesplatsen för dig

Centralt i Vedums tätort finns Laskegården, en bygdegård där projektet ska skapa ett levande allaktivitetshus. Syftet är att skapa en mötesplats för de människor som bor i och runt Vedum. En plats för mångfald, där olika åldrar, nationaliteter och behov möts för att umgås, lära och skapa stolthet, förståelse och attraktivitet för bygden. I projektet ska bland annat en ServicePoint tillsammans med nuvarande InfoPoint skapas i bygdegården för att tex tillhandahålla behovet av stöttning i förhållande till myndigheter. Under projektperioden ska man genomföra aktiviteter riktat för olika målgrupper som matlagningskurser, tjej- och killkvällar och evenemang.

 

Projektnamn: Allaktivitetshuset - mötesplatsen för dig

Projektägare: Laskegårdens bygdegårdsförening

Projektkontakt: Susanne Lundgren, projektledare

Telefon: 073-3781096

E-post: susanne.lundgren@telia.com

Område: Vedum i Vara kommun

Projektets slutdatum: 2018-12-31

Insatsområde: Stärka lokalsamhället (3:3)

Fond: Landsbygdsfonden

Utveckla kustområde Otterbäcken

Projektets syfte är att stärka gemenskapen i Otterbäcken genom att skapa möjlighet till aktiviteter, som riktar sig till alla boende i Otterbäcken med omnejd, med speciellt fokus på ungdomar, nyanlända och äldre. I projektet ska man utveckla Folkets hus i Otterbäcken till en attraktiv fysisk och social mötesplats för privat personer, föreningar och företag. Detta ska leda till att stimulera livskvalitén på orten och att människor över generations- och nationsgränser möts.

 

Projektnamn: Utveckla kustområde Otterbäcken med närområde

Projektägare: Otterbäcken byalag

Projektkontakt: Gunilla Palmquist

Telefon: 0705299155

E-post: gunilla.palmquist@hotmail.se

Område: Gullspång

Projektets slutdatum: 2021-04-30

Insatsområde: Stärka lokalsamhället (3:3)

Fond: Landsbygdsfonden

Fysiska och digitala mötesplatser i Hangelösa

I Hangelösa samarbetar bygdegårdsföreningen med idrottsföreningen för att skapaförutsättningar för fler personliga möten.
Därför utvecklar de både fysiska och digitala mötesplatser kring sina anläggningar. Utegym och klättervägg bjuder in till fler fysiska aktiviteter, liksom gympan och mattcurlingsträffarna i bygdegården. Ett digitalt rum är på plats, med så väl TV-spel som bioutrustning. Här erbjuds kurser med kunskap ifrån hela världen.
Att ta en kopp kaffe med sina grannar är minst lika viktigt.

● Projektägare: Hangelösa bygdegårdsförening
● Fond: Landsbygdsfonden
●Stödbelopp: ca 370 000 kr

Särestads Landsbygdsmuseum

Förnyelse och digitalisering

Särestads Landsbygdsmuseum utanför Grästorp har Västsveriges största samling av jordbruksmaskiner och redskap från 1700-tal fram till nutid. I detta projekt vill föreningen lyfta fram delar av utställningen med förstärkning av film och digitalisering. Föreningen vill även engagera lokalinvånarna för att skapa delaktighet i bygden och testa nya aktiviteter .

●Projektägare: Särestads Landsbygdsmuseum
●Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: ca 400 000 kr

Larvs aktivitetspark

Branden i klubblokalen sommaren 2018 innebar ett hårt slag för bygden. Föreningen Larvs FK har nu rest sig och gör anläggningen Hedensborg till en ännu bättre plats för aktivitet och lek. Genom projektet ska föreningen göraaktivitetsparken tillgänglig året runt. Anläggningens ska även kompletteras med ett inomhusgym. Allt med fokus på att människan ska trivas och må bra - både Larvabor och utsocknes hälsas välkomna!

● Projektägare: Larvs FK
● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: 400 000 kr