Bonde söker personal

Insatserna i projektet ska föra utrikesfödda boende i Götene närmare arbetsmarknaden inom de Gröna näringarna, i syfte att få dem att etablera sig och kunna skapa sig bra liv i Götene. Projektet är ett samarbete mellan företagare inom gröna näringar, föreningar, kommunen och arbetsförmedlingen.

Fakta om projektet

Projektnamn: Bonde söker personal

Projektägare: Götene kommun

Projektkontakt: Rune Yttersjö, projektledare

Telefon: 070-6209928

E-post: Rune.Yttersjo@gotene.se

Område: Götene

Projektets slutdatum: 2019-02-28

Insatsområde: Mångfald som resurs (3:5)

Tillsammans

Skara United arbetar ideellt för att ge utrikesfödda bättre förutsättningar att komma ini samhället genom delaktighet och stärkta språkkunskaper. Matlagning, sömnad och data är några av de aktiviteter som erbjuds i projektet. Aktiviteterna genomförs i nära samarbete med både infödda och nya svenskar och har på så sätt potential att ökaförståelsen för varandras idéer och behov.

●Projektägare: Skara United
●Fond: Socialfonden
● Stödbelopp: 166 000 kr

Demokratiskolan

Projektet syftar till att hjälpa ungdomar att starta föreningar utifrån sina egna intressen. Ungdomarna får kunskap om samhällets demokratiska uppbyggnad och deras egenmöjlighet att påverka sin tillvaro. I projektet ska anlita en coach och skapa utbildningar och läger tillsammans med föreningar. Det tycker vi bådar gott inför framtiden!

● Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg
● Fond: Socialfonden
● Stödbelopp: 2 200 000 kr

Utrikesfödda kvinnors integration i samhället

För en lyckad introduktion behövs kontakter, stöd och information från olika håll i samhället. Genom projektet vill Awiye förening Väst nå utrikesfödda kvinnor som helt saknar eller har mycket kort utbildningsbak-grund. Föreningen kommer att jobba för att förstärka deltagarnas språk-kunskaper och datakunskap. På så sätt blir de bättre rustade för ta del av arbets-och samhällslivet.

Kontakt: Ahmed Farah - a_xareed20@hotmail.com