Cirkusskola

Vrickade teatern har beviljats ett projektstöd till företag och ska i projektet bygga upp ett koncept kring en cirkusskola som ska rikta sig till barn och unga i Lidköping med omnejd. Genom cirkusskolan vill Vrickade teatern erbjuda ett komplement till traditionella fritidsaktiviteter som inte bygger på att tävla utan att stärka enskilda individer till att tro på sig själva genom att utveckla och lära känns sin egen kapacitet via fysisk aktivitet.


Projektnamn:
Cirkusskola

Projektägare: Vrickade teatern AB

Projektkontakt: Joachim Assarsson

Telefon: 070 205 22 58

E-post: info@vrickadeteatern.se

Område: Lidköping

Projektets slutdatum: 2019-09-30

Insatsområde: Näringslivsutveckling och innovationskraft (3:2)

Fond: Regionalfonden

Ett aktivt och levande Falkängen

Falkängens hantverksby på Kinnekulle är ett uppskattat och välbesökt besöksmål med utvecklingspotential. I projektet ska hantverkarna på Falkängen, tillsammans med lokala aktörer, kommunen och Studieförbundet vuxenskolan, utveckla hantverksbyn som besöksmål genom att paketera kurser och aktiviteter som intressera fler målgrupper att prova på nya och gamla hantverk- och slöjdtekniker.

Projektnamn: Ett aktivt och levande Falkängen

Projektägare: Hantverkarna på Falkängen

Projektkontakt: Sibylle Mendes

Telefon: 070-522 94 33

E-post: criadora@levanet.se

Område: Kinnekulle, Götene

Projektets slutdatum: 2020-11-30

Insatsområde: Utveckling av besöksmål och tematiska reseanledningar (1:2)

Fond: Landsbygdsfonden

Ung film 2.0

I projektet arrangeras en filmfestival för och av unga filmskapare i Skaraborg. Workshops, filmvisning och prisutdelningsceremoni är aktiviteter som ingår evenemanget.
Syftet är att uppmuntra filmintresset bland unga Skaraborgare genom att ge förutsättningar för unga att mötas och visa sitt skapande arbete.

●Projektägare: Filmforum Skaraborg
●Fond: Landsbygdsfonden
●Stödbelopp: 92 851 krSÖRÅSENEffektivisering

Skaraborg Social Makers Spacers

Den ideella föreningen Made by Aya vill utforma Nordvästra Skaraborgs förstasociala maker spaces!

Mötesplatser ska etableras i Gullspång, Mariestad och Lidköping på bibliotek och Folkets hus. Visionen är att inkludera fler i den lokala utvecklingen genom att skapamöten mellan personer med olika erfarenheter och kompetenser. Tillsammans kan deltagarna hittar nya lösningar som är jobbskapande, kreativa och samhällsutvecklande.

●Projektägare: Made by Aya
●Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: ca 1 200 00 kr

Nyföretagarrådgivning 2.0

Syftet med projektet är att hitta nya metoder för att bemöta nya idébäraresefterfrågan på rådgivning, och på så sätt stärka företagsklimatet i Nordvästra Skaraborg.

Målet är att kompetensutveckla Nyföretagarcentrums rådgivare och ta framanpassade verktyg för uppstart av nya företag.

● Projektägare: Nyföretagarcentrum Skaraborg
● Fond: Regionalfonden
● Stödbelopp: 1 382 069 kr

Förstudie Forsviks Kulturhantverksförening

I Forsviks bruk finns en sexhundraårig tradition av hantverkande. Det finns även ett växande intresse för hantverk och återbruk i samhället idag. Däremot saknas en naturlig samlingsplats i Forsvik, där kulturhantverkare kan samarbeta och organisera sig på. Detta projekt vill undersöka möjligheterna för att starta ett hantverkskooperativ, med Forsvik som utgångspunkt. På så sett skulle hantverkstraditionen i området kunna fortsätta och göra bruksområdet mer levande.

 

Kontakt;: Linnea Lindgren - forsvikskulturhantverk@gmail.com

 

Luftslottet

Luftslottet är en nybildad förening som vill skapa en mötes-plats för kultur i Årgårdskvarn, Götene kommun. I projektet vill föreningen öppna upp för publik verksamhet, exempel-vis genom föreläsningar, middagar och samtal mellan publik och kreatörer. Målet är att skapa en unikt tvärkulturell, fritänkande och generös programverksamhet, med plats för det oväntade.

Kontakt: Jonas Liveröd - hello@jonasliverod.com