Vi Landsbyggare

Leader Nordvästra Skaraborg och Leader Östra Skaraborg vill lyfta Skaraborgs landsbyggare. Projektet ska genom digitalt inspirationsmaterial visa upp entreprenörer, verksamheter och eldsjälar som skapar och utvecklar möjligheter på landsbygden. Möten för lokala utbyten ska ske, som bidrar till ökad kunskap och nya samarbeten. Med fokus på glädjen i att skapa och dela med sig vill projektet bidra till ett gott entreprenörskapsklimat i Skaraborg.

Projektägare: Leader Nordvästra Skaraborg och Östra Skaraborg

Fond: Landsbygdsfonden

 

Kreativa Aktörer Skaraborg

Projektet ska bidra till ökad tillväxt hos kulturella och kreativa näringar (KKN) i vårt Leaderområde. Konceptet och nätverket Kreativa Aktörer Skaraborg och företagssidan på nätverkets webbplats ska leva vidare. KKN-företagare ska erbjudas produktutvecklingscoachning och gemensamma träffar för kunskaps- och erfarenhetsutbyten över geografiska och branschmässiga gränser. Målgruppen ska få goda förutsättningar för ökad tillväxt och hållbarhet, genom nätverkande, coachningsinsatser, kunskaps- och erfarenhetsutbyten och synlighet/marknadsföring.

Projektägare: Leader Nordvästra Skaraborg

Fond: Landsbygdsfonden

Keramikverkstad i Vara

Elisabeth Ljungberg har beviljats stöd för att färdigställa en lokal och starta upp en öppen keramikverkstad med verksamhet som kurser, bokning av drejskivor och olika evenemang. Målgruppen för projektet är alla som vill prova på att arbeta med keramik och lera.

Projektnamn: Keramikverkstad i Vara

Projektkontakt: Elisabeth Ljungberg

Telefon: 0709-71 87 06

Område: Vara

Projektets slutdatum: 2022-06-30

Insatsområde: Näringslivsutveckling och innovationskraft (3:2)

Fond: Landsbygdsfonden

 

 

Hallå hållbarhet!

Medborgarskolan Region Väst har fått projektstöd för att stötta nyföretagande inom kreativa och kulturella branscher i Götene och Skara. Deltagarna i projektet ska få kunskap om företagande och entreprenörskap för att utveckla en hållbar affärsverksamhet och bredda sitt professionella nätverk.

Projektnamn: Hallå Hållbarhet!

Projektägare: Medborgarskolan Region Väst

Projektkontakt: Jessica Reed

E-post: jessica.reed@medborgarskolan.se

Område: Götene och Skara

Fond: Landsbygdsfonden

Smedja Therese Skulpturpark Ouroboros

Smedja Therese i Husaby har beviljats projektstöd för marknadsföring, skyltning, reklam och vernissage för Skulpturpark Ouroboros. Parken ska bli en mötesplats för konstnärer, skulptörer och kulturintresserade besökare. Parken skapar förutsättningar för samarbete mellan konstnärer i Skaraborg och blir en plats där skulpturer i olika tekniker och material kan skapas och ses.

Projektnamn: Smedja Therese Skulpturpark Ouroboros

Projektägare: Smedja Therese AB

Projektkontakt: Niclas Engdahl och Therese Engdahl

Telefon: 0736-40 15 05

E-post: smedjatherese@hotmail.se

Område: Götene

Projektets slutdatum: 2021-09-30

Insatsområde: Näringslivsutveckling och innovationskraft (3:2)

Fond: Landsbygdsfonden

Cirkusskola

Vrickade teatern har beviljats ett projektstöd till företag och ska i projektet bygga upp ett koncept kring en cirkusskola som ska rikta sig till barn och unga i Lidköping med omnejd. Genom cirkusskolan vill Vrickade teatern erbjuda ett komplement till traditionella fritidsaktiviteter som inte bygger på att tävla utan att stärka enskilda individer till att tro på sig själva genom att utveckla och lära känns sin egen kapacitet via fysisk aktivitet.


Projektnamn:
Cirkusskola

Projektägare: Vrickade teatern AB

Projektkontakt: Joachim Assarsson

Telefon: 070 205 22 58

E-post: info@vrickadeteatern.se

Område: Lidköping

Projektets slutdatum: 2019-09-30

Insatsområde: Näringslivsutveckling och innovationskraft (3:2)

Fond: Regionalfonden

Ett aktivt och levande Falkängen

Falkängens hantverksby på Kinnekulle är ett uppskattat och välbesökt besöksmål med utvecklingspotential. I projektet ska hantverkarna på Falkängen, tillsammans med lokala aktörer, kommunen och Studieförbundet vuxenskolan, utveckla hantverksbyn som besöksmål genom att paketera kurser och aktiviteter som intressera fler målgrupper att prova på nya och gamla hantverk- och slöjdtekniker.

Projektnamn: Ett aktivt och levande Falkängen

Projektägare: Hantverkarna på Falkängen

Projektkontakt: Sibylle Mendes

Telefon: 070-522 94 33

E-post: criadora@levanet.se

Område: Kinnekulle, Götene

Projektets slutdatum: 2020-11-30

Insatsområde: Utveckling av besöksmål och tematiska reseanledningar (1:2)

Fond: Landsbygdsfonden

Ung film 2.0

I projektet arrangeras en filmfestival för och av unga filmskapare i Skaraborg. Workshops, filmvisning och prisutdelningsceremoni är aktiviteter som ingår evenemanget.
Syftet är att uppmuntra filmintresset bland unga Skaraborgare genom att ge förutsättningar för unga att mötas och visa sitt skapande arbete.

●Projektägare: Filmforum Skaraborg
●Fond: Landsbygdsfonden
●Stödbelopp: 92 851 krSÖRÅSENEffektivisering

Skaraborg Social Makers Spacers

Den ideella föreningen Made by Aya vill utforma Nordvästra Skaraborgs förstasociala maker spaces!

Mötesplatser ska etableras i Gullspång, Mariestad och Lidköping på bibliotek och Folkets hus. Visionen är att inkludera fler i den lokala utvecklingen genom att skapamöten mellan personer med olika erfarenheter och kompetenser. Tillsammans kan deltagarna hittar nya lösningar som är jobbskapande, kreativa och samhällsutvecklande.

●Projektägare: Made by Aya
●Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: ca 1 200 00 kr

Skriv för hälsan

Skarp Skribent har beviljats ett projektstöd för att utveckla en skrivmetod som kan motverka stressrelaterad ohälsa i arbetslivet. I projektet ska företaget bland annat skapa en webbkurs, genomföra workshops och ge ut en bok. Projektet genomförs tillsammans med arbetsgivare och arbetstagare.

●Projektägare: Skarp Skribent
●Fond: Regionalfonden
●Stödbelopp: 190 000 kr