Utveckling av Skarp Skribents verksamhet

Skarp Skribent har beviljats ett projektstöd för att möta stressrelaterad ohälsa i arbetslivet genom. I projektet ska företaget ta fram en skrivmetod, forma en webbkurs, genomföra workshops och skriva en antologi. Projektet genomförs tillsammans med arbetsgivare och arbetstagare.

●Projektägare: Skarp Skribent
●Fond: Regionalfonden
●Stödbelopp:190 000 kr

Biogas ifrån stallgödsel i Götene

Runt Götene finns jordbruksföretag med intresse för att omvandla sitt stallgödsel tillbiogas. Det är de förutsättningarna som föreningen Götene Biogas skall jobba vidare på i projektet. Förstudien kommer att ta fram kalkyler och information kring vad en satsning på en gemensam biogasanläggning skulle innebära för företagen. Projektet kommer även att undersöka vilka affärsmöjligheter som finns för föreningen om en biogasanläggning byggs.

● Projektägare: Götene Biogas ekonomisk förening
● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: 500 000 kr

Västgötsk calvados

Kan man göra en västgötsk calvados, med karaktär av platsen?

Det ska Pontus utforska på sin gård Stora Bryne utanför Lidköping. Med hjälp av kontakter i Frankrike och lokala samarbetspartners ska projektet ta fram ett unikt recept på en västgötsk dryck som är likvärdig calvados. Insatserna omfattar även ett produktionskök.

● Projektägare: Pontus Thorsson
● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: 200 000 kr

Förstudie: Reko-världen

REKO-ringar ger tillgång till lokalproducerad mat utan mellanhänder. Blandutbudet finns det plats för fler smaker. I denna förstudie ska Victoria Svenssonundersöka förutsättningarna för utrikesfödda att sysselsätta sig som småskaliga producenter. Syftet att skapa arbetstillfällen för utrikesfödda och berika REKO-ringarna med nya produkter med smak från hela världen.

● Projektägare: Victoria Svensson
● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: 190 000 kr

Paraplyprojekt lokala miljölösningar

Projektet syftar till att uppmuntra samarbeten kring miljölösningar på lokal nivå, och sprida kunskap om cirkulär och biobaserad ekonomi.

Inom projektet anordnas föreläsningar och work-shops, med fokus på konkretalösningar för personer som vill samarbeta. Projektets fokusområden är Boende, Skog, Mat och Prylar.

● Projektägare: Leader Nordvästra Skaraborg
● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: 1 881 361 kr + Paraplyprojekt 400 000 kr

 

Skärv Linas gård

Mindfullnesskällan AB har beviljats ett projektstöd till företag för att bygga en ekopool. Det är en del i uppbyggnaden av en kursgård utanför Skara. I projektet ska företaget samarbeta med föreningen Helhet och marknadsföra kursgårdens utbud inom välbefinnande så som yoga, mindfullness och retreats

● Projektägare: Mindfullnesskällan AB
● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: 200 000 kr

Grön prehabilitering

- En framgångsrik metod

I vårt område finns många som står utanför arbetsmarknaden på grund av ohälsa. För att dessa personer ska kunna återgå till arbete behövs insatser som ger dem chans till återhämtning. Genom metoden ”grön prerehabilitering” sker det med hjälp av djur, natur och trädgård.

Samordningsförbundet Västra Skaraborg har tidigare genomfört tre pilotprojekt inom grön prerehabilitering. I detta nya projektet samlar aktörerna sina erfarenheter i en rapport och sprider kunskap om de gröna arenornas betydelse för hälsan.

● Projektägare: Samordningsförbundet Västra Skaraborg
● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: 300 000 kr

Frösviken

ÖKAD FÖRSÄLJNING MED HÄSTAR SOMRESURS

Sylvia K Persson har beviljats projektstöd för att utveckla företaget Frösviken AB. Sylvia arbetar med coachning inom kommunikation och förändring, där hästarna är ett viktigt verktyg.
Inom projektet ska företaget vidga sina tjänster inom rehabilitering, med gården utanför Skara som utgångspunkt och hästarna som resurs.
En bok kommer även att tas fram för att marknadsföra verksamheten och metoden.

●Projektägare: Sylvia K Persson
●Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: ca 200 000 kr

KompenseraMera

Per Dahlén beviljades ett projektstöd till företag för sin idé om att utveckla en app utformad för klimatkompensation i de lokala skogarna. Applikationen fungerar som en handels-plats för ekosystemtjänster, där de anslutna skogsägarna kompenseras för att binda koldioxid och bevara biologisk mångfald.

Kontakt: Per Dahlén - per.dahlen@skogr.se