Hållbar tillverkning av möbler

Projektet går ut på att skapa en märkning och en standard för spårbarhet av lokalt virke, i anknytning till tillverkning av sekelskiftesmöbler med hållbara svenska massiva trämaterial. Tillverkningen sker i eget snickeri, men också hjälp av lokala underleverantörer med modern teknik. Projektet ska ta fram märkningen och standarden, samt att marknadsföra detta.

Syftet är att skapa en kommunikations strategi och en märkningsmetod för spårbart virke som har växt och förädlats i Skaraborg, samt att öka konsumenternas kunskap om miljövinsterna med att använda lokalt virke i möbeltillverkning och annan tillverkning med förädlat trä som råvara.

Projektägare: Nolgården Design AB

Fond: Landsbygdsfonden

Förstudie Biogas Västra Skaraborg

AGROVÄST har fått projektstöd till en förstudie inför en etablering av en eller flera lantbrukarägda biogasanläggningar i västra Skaraborg. Målet är att få ett beslutsunderlag inför produktion av biogas och biogödsel i västra Skaraborg.

Projektägare: AGROVÄST Livsmedel Aktiebolag

Fond: Landsbygdsfonden

Stödbelopp: 454 445 kr.

 

Olofmånsgårdens matstudio

Olofmånsgården har fått projektstöd för att skapa en matstudio där lokalproducerad mat står i fokus och där gårdens gäster och samarbetspartners upplever maten tillsammans.

Inom projektet ingår bland annat produktutveckling, utbildning, studiebesök, nätverkande och framtagande av en marknadsplan.

Projektnamn: Olofmånsgårdens matstudio — måltidsupplevelser, mathantverk och lokalt samarbete

Projektkontakt: Maria Jern

Telefon: 0709-79 34 77

E-post: olofmansgarden@gmail.com

Område: Götene

Projektets slutdatum: 2022-07-01

Insatsområde: Näringslivsutveckling och innovationskraft (3:2)

Fond: Landsbygdsfonden

 

Bioenergianläggning i Otterbäcken

Stöd har beviljats för en biogassatsning i Otterbäcken. Projektets syfte är att identifiera investerare och aktörer som kan bygga en bioenergikombinatanläggning för att producera biobränsle baserat på lokal råvara. En anläggning skulle bidra till att göra industrin i Gullspång mer hållbar och öka konkurrenskraften för bioekonomi genom de lokala bioenergitillgångarna.

Projektägare: Gullspångs kommun

Fond: Landsbygdsfonden

Stödbelopp: 500 000 kr.

 

Golestan garden

Golestan Garden i Essunga är en småskalig ekologisk grönsaksgård med ett brett utbud av grönsaker som säljs från gården på reko-ringar, lokala marknader och till lokala småbutiker och kaféer. Golestan Garden får projektstöd för att bredda sin odlingssäsong och utöka verksamhetens utbud med salladsmix och småbladiga produkter.

Projektägare: Roohollah Alimohammad
Fond: Landsbygdsfonden
Stödbelopp: 122 072 kr.
Kontakt: golestangarden@gmail.com

Malt i väst

Projektet ska utreda förutsättningarna för hållbar och småskalig mältning av spannmål och efterföljande processning av malt i vårt område. Fokus kommer vara ekologisk malt och olika typer av specialmalt. Förutsättningarna är goda då både råvaruleverantörer och avnämare finns representerade lokalt. Målsättningen är att etablering ska skapa arbetstillfällen lokalt, men också att kunna erbjuda lokalt producerade produkter till kunder inom regionen som i sin tur ska kunna öka sin produktion och marknadsandel.

Fakta om projektet

Projektnamn: Malt i Väst

Projektägare: AgroVäst

Projektkontakt: Thomas Börjesson, projektledare

Telefon: 0705-59 85 59

E-post: thomas.borjesson@agrovast.se

Webb: http://agrovast.se/eu-projekt/malt-i-vast/

Område: Västra Skaraborg

Projektets slutdatum: 2017-12-31

Insatsområde: Utveckling av lokalproducerade varor och tjänster (2:2)

Fond: Landsbygdsfonden

 

Öppen trädgård

Projektet ska skapa en småskalig, ekologisk trädgård och göra den öppen för innovativa experiment för nya- och etablerade småskaliga odlare och stärka entreprenörskapet inom trädgårdsodling. Man vill också anpassa trädgården för skolungdomar och göra den tillgänglig för undervisning.

Projektnamn: Öppen trädgård

Projektägare: Stadsnära Lantgård Lidköping ek. för

Projektkontakt: Kajsa

Telefon: 072-397 88 97

E-post: info@lantgarden.com

Område: Lidköping

Projektets slutdatum: 2019-12-31

Insatsområde: Näringslivsutveckling och innovationskraft (3:2)

Fond: Regionalfonden

Green innovation

Projektet syftar till att lyfta den gröna näringen i Skaraborg genom unga människors kreativitet.
Målgruppen är unga entreprenörer som vill skapa idéer som bygger på närhet, kvalité, upplevelser och småskalighet.
I projektet får deltagarnautbildning i affärsutveckling och innovation och skapar nätverk med personer i branschen.

●Projektägare: Stiftelsen Drivhuset Skaraborg
●Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: ca 1 000 000 kr

Grön språngbräda

Hushållningssällskapet arbetar nära företag inom de gröna näringarna i NordvästraSkaraborg.
Tillsammans med organisationen Connect Väst vill de introducerautvecklingskoncept Språngbräda inom näringen.
I projektet får företagen coachning kring sin affärsplan innan de presenterar sin idé för en expertpanel som ger dem feedback i deras företagsutveckling.

●Projektägare: Hushållningssällskapet Skaraborg
●Fond: Landsbygdsfonden
●Stödbelopp: 200 000 kr

Grönsaksodling på Rörsås

På sin gård utanför Mariestad utvecklar Jenny sitt trädgårdsföretag genom att bland annat odla inomhus under vinterperioden och erbjuda prenumeration på grönsakskassar till konsument. Jenny vill också inspirera fler att tillaga mer varierade grönsaker till middagsbordet.

●Projektägare: Jenny Johansson
●Fond: Landsbygdsfonden
●Stödbelopp 124 000 kr