Malt i väst

Projektet ska utreda förutsättningarna för hållbar och småskalig mältning av spannmål och efterföljande processning av malt i vårt område. Fokus kommer vara ekologisk malt och olika typer av specialmalt. Förutsättningarna är goda då både råvaruleverantörer och avnämare finns representerade lokalt. Målsättningen är att etablering ska skapa arbetstillfällen lokalt, men också att kunna erbjuda lokalt producerade produkter till kunder inom regionen som i sin tur ska kunna öka sin produktion och marknadsandel.

Fakta om projektet

Projektnamn: Malt i Väst

Projektägare: AgroVäst

Projektkontakt: Thomas Börjesson, projektledare

Telefon: 0705-59 85 59

E-post: thomas.borjesson@agrovast.se

Webb: http://agrovast.se/eu-projekt/malt-i-vast/

Område: Västra Skaraborg

Projektets slutdatum: 2017-12-31

Insatsområde: Utveckling av lokalproducerade varor och tjänster (2:2)

Fond: Landsbygdsfonden

 

Öppen trädgård

Projektet ska skapa en småskalig, ekologisk trädgård och göra den öppen för innovativa experiment för nya- och etablerade småskaliga odlare och stärka entreprenörskapet inom trädgårdsodling. Man vill också anpassa trädgården för skolungdomar och göra den tillgänglig för undervisning.

Projektnamn: Öppen trädgård

Projektägare: Stadsnära Lantgård Lidköping ek. för

Projektkontakt: Kajsa

Telefon: 072-397 88 97

E-post: info@lantgarden.com

Område: Lidköping

Projektets slutdatum: 2019-12-31

Insatsområde: Näringslivsutveckling och innovationskraft (3:2)

Fond: Regionalfonden

Green innovation

Projektet syftar till att lyfta den gröna näringen i Skaraborg genom unga människors kreativitet.
Målgruppen är unga entreprenörer som vill skapa idéer som bygger på närhet, kvalité, upplevelser och småskalighet.
I projektet får deltagarnautbildning i affärsutveckling och innovation och skapar nätverk med personer i branschen.

●Projektägare: Stiftelsen Drivhuset Skaraborg
●Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: ca 1 000 000 kr

Grön språngbräda

Hushållningssällskapet arbetar nära företag inom de gröna näringarna i NordvästraSkaraborg.
Tillsammans med organisationen Connect Väst vill de introducerautvecklingskoncept Språngbräda inom näringen.
I projektet får företagen coachning kring sin affärsplan innan de presenterar sin idé för en expertpanel som ger dem feedback i deras företagsutveckling.

●Projektägare: Hushållningssällskapet Skaraborg
●Fond: Landsbygdsfonden
●Stödbelopp: 200 000 kr

Grönsaksodling på Rörsås

På sin gård utanför Mariestad utvecklar Jenny sitt trädgårdsföretag genom att bland annat odla inomhus under vinterperioden och erbjuda prenumeration på grönsakskassar till konsument. Jenny vill också inspirera fler att tillaga mer varierade grönsaker till middagsbordet.

●Projektägare: Jenny Johansson
●Fond: Landsbygdsfonden
●Stödbelopp 124 000 kr

Söråsen

På gården Söråsen utanför Töreboda odlar Karin och Mats främst chili och säljer sina produkter på närliggande marknader. I detta projekt ska företaget effektivisera sin produktion och experimentera fram nya produkter utifrån gårdens resurser av frukt och bär samt alternativa proteinkällor

●Projektägare: Karin Sevebro
●Fond: Landsbygdsfonden
●Stödbelopp: 200 000 kr

Musteri Liljedalen

Skulle du vilja dricka must på dina egenodlade äpplen?

I projektet bygger Albin Ahlman ett litet musteri på sin gård Liljedalen i centrala Skara. Där kan företaget nu erbjuda mustning på kundens egna äpplen.
I projektet ska han också utveckla ett evenemang på gården tillsammans med lokala aktörer där flera inslag av lokala höstprimörer är representerade.

●Projektägare: Albin Ahlman
●Fond: Landsbygdsfonden
●Stödbelopp: ca 200 000 kr

Rikardsgården

För att ta tillvara på naturresurser som bär, frukter och örter vill Liselott Albertssonutveckla verksamheten på Rikardsgården i Töreboda kommun genom förädling och torkning.
Målsättningen är att göra detta på ett resurssnålt vis för att bidra till en så lite negativ miljöpåverkan som möjligt.

● Projektägare: Liselott Albertsson
● Fond: Landsbygdsfonden
●Stödbelopp: ca 200 000 kr

Stekostens väg mot produktion

Stekosterian producerar i dag lokal stekost som erbjuds på publika arrangemanggenom försäljning i sin matvagn.
I projekt ska företaget bemöta efterfrågan av produkten hos livsmedelsbutiker och restauranger genom att bygga ett mejeri på gården i Skånigs-Åsaka, där mjölken kommer ifrån.
För att nå ut bredare till sin målgrupp ska företaget även marknadsföra sig på evenemang med sin filliostus-burgare.

●Projektägare: Filip Larsson
●Fond: Landsbygdsfonden
●Stödbelopp: ca 200 000 kr

Från jord till bord

Naturligt producerat livsmedel till medvetna konsumenter

På sin gård i Lugnås utanför Mariestad producerar Olle Åkesson ekologiska köttprodukter. I projektet kommer han att utveckla ett marknadsföringskoncept som bjuder in konsumenten i hela produktionskedjan, bl.a genom en återkommandegårdsdag och att använda sig av rörlig bild på sociala media. Projektet ska även utforma recept och tips för att konsumenten ska kunna förvalta råvaran på bästa sätt.

●Projektägare: Olle Åkesson
●Fond: Landsbygdsfonden
●Stödbelopp: 200 000 kr