Mötesplats Qvarnstensgruvan

Qvarnstensgruvan i Lugnås utanför Mariestad är ett uppskattat besöksmål medpotential att bli en mötesplats året om.
I detta projekt gör föreningen platsen mer tillgänglig och förlänger säsongen för besökare. I samlingslokalen finns nu en mysigvedspis att samlas kring på vinterhalvåret.
Där kan besökarna serveras Qvarnstensgruvans egna äppledryck har tagits fram i projektet. I framtiden ska besökaren även kunna testa på flera olika aktiviteter på platsen, exempelvis att mala mjöl och kanske baka sitt eget bröd.

●Projektägare: Föreningen Qvarnstensgruvan Minnesfjället
●Fond: Landsbygdsfonden
●Stödbelopp: ca 800 000 kr

Träffpunkt Nossebro

I Nossebro arrangeras en av Sveriges största månadsmarknader. I projektet ska kommunen utveckla arrangemanget i samarbete med företag och föreningar för att kvalitetssäkra upplevelsen och attrahera nya målgrupper. Tillsammans ska de ta fram en handlingsplan för hur Nossebro ska bli en mötesplats där fler evenemang ska utvecklas.
Projektet ska även erbjuda kompetensutveckling för att kunna bemöta målgruppernas behov och förväntningar.

●Projektägare: Essunga kommun
●Fond: Landsbygdsfonden
●Stödbelopp: 1 200 000 kr

SNV Supporten

Destinationsbolagen Läckö-Kinnekulle och Next Skövde gör en gemensam satsning för företagsutveckling inom besöksnäringen i Skaraborg.
Satsningen ska resultera i fler exportmogna företag inom Västsvenska turistrådets affärsutvecklingsmodell ”Sverige - Norden – Världen”.
Projektet erbjuder stöttning för företagsutveckling och stärker nätverk inom branschen i Skaraborg.

●Projektägare: Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle AB
●Fond: Landsbygdsfonden
●Stödbelopp: ca 600 000 kr

ElectriVillage

Mariestads kommun har tagit på sig ledartröjan när det gäller att möta miljöutmaningar med ny teknik. Satsningar lockar besökare till området vilket öppnar upp för nya affärsmöjligheter hos lokala företag. I projektet ska deltagarna förbättrabesöksupplevelsen som bemöter målgruppens behov och förväntningar.

●Projektägare: Mariestads kommun
●Fond: Regionalfonden
●Stödbelopp: ca 200 000 kr

Karlsborg kalaset

Karlsborg har ett naturskönt läge om lockar många sommarbesökare. Målet för detta projekt är att skapa en festival som bjuder besökaren på nya upplevelser där närheten till vattnet tas till vara.
I projektet ska företag, föreningar tillsammans med kommunenskapa nya samarbeten och aktiviteter som kan visas upp och kan testas av besökare under festivalen.

●Projektägare: Karlsborgs Turism AB
●Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: ca 500 000 kr

Biosfär som arena för mångfald

Biosfärsområdet kan ses som ett experimentområde för att en hållbar utveckling, ur så väl en ekologisk, ekonomisk och social utgångspunkt. I projektet kommer verksamheten att undersöka möjligheterna att använda naturen som mötesplats förintegration. Det kommer att ske genom att prova på aktiviteter som utgår i frånmålgruppens behov.

● Projektägare:Biosfärsområde Vänerskärgård med Kinnekulle
● Fond: Socialfonden
● Stödbelopp: 170 000 kr

Hållbar turism på Lugnåsberget

Lugnåsbergets vandrarhem har sedan starten haft en tydlig hållbarhetsprofil. Projektets mål är att nya målgrupper ska hitta till platsen genom att erbjuda nya upplevelser tillsammans närområdets aktörer. Barnfamiljer ska kunna ta del av roliga och lärande aktiviteter som är utformade utifrån de globala hållbarhetsmålen. För att kunna ta emot större grupper ska företaget även utöka antalet sittplatser i matsalen.

● Projektägare: Pia Åkesson och Jesper Persson
● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: 200 000 kr

Hållbar besöksnäring

- I Vänerskärgården med Kinnekulle

Att vara ett biosfärsområde innebär att vara ett modellområde för hållbar utveckling. Den unika naturen gör att besöksnäringen är en viktig bransch för områdets näringsliv, men den påverkar också miljön. Projektet kommer att jobba för utbilda och inspirera företag att jobba mer miljömedvetet, samtidigt som de kan erbjuda storslagna naturupplevelser.

● Projektägare: Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle
● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: 900 000 kr

Hållbara elcykelpaket i Skaraborgs varierande natur

Sustainable Stella är ett Törebodabaserat företag som utvecklar klimat-smarta elcykelpaket i Skaraborg. Till Töreboda går det bra att ta sig med tåg och sedan vidare till Tiveden, Göta kanal Vallevägen/Hornborgasjön eller Läckö/Kinnekulle.

-Vi vill ge våra kunder möjlighet att semestra klimatsmart med hög kvalitet på boende och mat, säger Marlin Wick.

I projektet kommer företaget fokusera på att lära känna marknaden, genomföra testresor, ta fram en kommunikationsstrategi och bokningssystem.

Peter Wicks - info@buzzinbikes.se

Häståret

Med Axvalla travbana och Skaraorterns ryttarförenings ridanläggning som nav finns förutsättningar att utveckla området för att locka fler besökare med hästintresse.
I projektet testar föreningen nya typer av evenemang som lockar besökare ifrån hästnäringens alla delar, så som ridsport, trav och avel.
I projektet skapas även paketlösningar, där besökaren även sover och äter gott, och knyter ihop verksamheten med närliggande besöksnäring.

● Projektägare: Skara Hästland
● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: ca 450 000 kr