Hållbara transporter till besöksnäringen i Västra Skaraborg

Genom projektet vill man utveckla möjligheter för turister och evenemangsbesökare att resa hållbart till sina upplevelser på landsbygden i kommunerna i västra Skaraborg som består av Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara.
Detta genom att utveckla och testa två affärsmodeller i samverkan med besöksnäringsföretag:

1. Affärsmodell för Evenemangstransporter.
Där stora evenemang som lockar fler besökare kan genom mängden bussresenärer och parkeringsavgifter vara med och finansiera hållbara transportlösningar även för mindre evenemang under lågsäsong där transporterna annars inte skulle bära sig själva. Detta skulle skapa större hållbarhet för både stora och små evenemang på landsbygden, året runt.

2. Affärsmodell för Sista milen bilen.
En behovsstyrd lösning om anpassar sin rutt efter när och var personer vill turista. Du bokar din plats till eller från tillfälliga turisthållplatser på besöksmål som exempelvis badstranden, boendeanläggningar, restauranger eller andra besöksmål utanför tätorterna.

Projektägare: Destination Läckö-Kinnekulle AB

Fond: Landsbygdsfonden

Karlsborgs fästning escape rooms

Karlsborgs fästning Escape rooms är det nya äventyret i befintliga lokaler på Karlsborgs fästning. Här kommer besökaren erbjudas en unik, rolig och levande historieupplevelse i tre olika delar: action, historia och science center i ett. Hela äventyret utspelar sig i centralvallen, under jorden på Karlsborgs fästning och liknar ett escaperoomsäventyr men bygger helt och hållet på verkliga händelser.

Stöd har beviljats för projektledning, gestaltning, produktion och administration för projektet.

Projektägare: Visit Karlsborg AB

Fond: Landsbygdsfonden

Husaby Café & Restaurang

På gården bedrivs idag professionell hästsjukvård av externt bolag i gårdens lokaler samt odling och försäljning av hästfoder och inackordering av hästar.

Projektet avser att inreda konferenslokaler samt köpa in teknisk utrustning och ljudanläggning till ridhus och samlingslokaler.
Konferensanläggning är ett mål i gårdens övriga verksamhet för att kunna utnyttja gårdens potential samt samarbeta med andra aktörer för att skapa synergier.

I projektet ingår även framtagande av varumärke, loggor och informationsmaterial, samt inköp av tjänster för webbtjänster.

Projektet förväntas generera ett etablerat besöksmål framför allt för hästfolk, men även för alla med behov av en konferensanläggning i lantligt stuk med den senaste tekniken.

Projektägare: Peter Wirtberg

Fond: Landsbygdsfonden

Edsån - NATURligtVIS

Skagagården vill skapa en naturplats, kallad Edsån - NATURligtVIS, vid norra delen av Edsån, Undenäs, Karlsborg, för att öka möjligheterna för allmänhet och riktade målgrupper att bedriva ett aktivt friluftsliv med olika sinnesupplevelser. Syftet är att påvisa miljöns och naturens betydelse både som skydd mot ohälsa och som främjande av hälsa.
Målet är att skapa ett utflyktsmål öppet för alla, tillgänglighetsanpassat med möjlighet till delaktighet för utomhusmatlagning, sittplatser med bord, vindskydd för övernattning samt brygga för bad och kanotpåstigning samt öka folkbildningen genom information om allemansrätten.

Projektägare: Skagagården ekonomisk förening

Fond: Landsbygdsfonden

Bergen som levebröd

Projektet "Bergen som levebröd – röster från platåbergslandskapet" ska genom innovativa metoder tillgängliggöra berättelser från platåbergslandskapets människor, via nytänkande digital förmedling och i ett tryckt magasin som kommer ges ut en gång årligen 2022 och 2023.

Syftet är att samla in och bevara platåbergslandskapets berättelser, något som stärker området som destination och reseanledning men även det lokala samhället och människors stolthet och förankring.

Projektägare: Grästorps kommun

Fond: Landsbygdsfonden

Foto: Henrik Theodorsson

Turism på vattnet kring Forsvik

Projektet ska utveckla turismen i Forsvik med omnejd i Karlsborg kommun. Dels genom obemannade kanotuthyrningsstationer där farkoster och utrustning enkelt hyrs genom en applösning, dels genom guidade kanotturer i traditionella träkanoter byggda i Forsvik.

Projektägare: Josef Hegart

Fond: Landsbygdsfonden

Foto: Josef Hegart

Onlinebokningsbar besöksnäring

Projektet ”Onlinebokningsbar besöksnäring i Destination Läckö-Kinnekulle” vänder sig till företag och föreningar som har turistprodukter som skulle kunna utvecklas och anpassas till att finnas tillgängliga digitalt.

Huvudsyftet är att stötta besöksnäringen i att analysera deras respektive behov, stötta i att paketera sitt utbud på ett attraktivt sätt och ge ökad kunskap i att utveckla och hantera sin digitala tillgänglighet. Projektets målgrupp är företag och föreningar på ”Sverige-Norden-nivå” i Destination Läckö-Kinnekulle.

Projektägare: DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Fond: Landsbygdsfonden

Matdestination Karlsborg

Karlsborg lockar idag många besökare med sin kulturhistoria och natur. Samtidigt är matturismen en av de snabbast växande reseanledningarna i världen. Med projektet Matdestination Karlsborg ska Karlsborgs Turism tillvara Karlsborgs potential och höja matkvalitén och helheten kring en måltidsupplevelse.

Projektnamn: Matdestination Karlsborg

Projektägare: Karlsborgs Turism AB

Projektkontakt: Jarl Karlsson

Telefon: 0505-17348

E-post: jarl.karlsson@karlsborg.se

Område: Karlsborg

Projektets slutdatum: 2022-12-31

Insatsområde: Utveckling av besöksmål och tematiska reseanledningar (1:2)

Fond: Landsbygdsfonden

 

Guldplats Karlsborg Outdoor

Guldplats Karlsborg Outdoor ska tillgängliggöra cykling, förmedla kunskap och gynna cyklingen genom röjning och uppfräschning av befintliga leder, framtagning av nya leder och informationsmaterial till cykelleder i och runt Karlsborg och Tiveden. Detta ihop med lokala företag, föreningar och kommunen.

Projektnamn: Guldplats Karlsborg Outdoor

Projektägare: Karlsborgs Turism AB

Projektkontakt: Jarl Karlsson

Telefon: 0505-17348

E-post: jarl.karlsson@karlsborg.se

Område: Karlsborg

Projektets slutdatum: 2021-12-31

Insatsområde: Utveckling av besöksmål och tematiska reseanledningar (1:2)

Fond: Landsbygdsfonden

Kinnekulle Outdoor

Destination Läckö-Kinnekulle AB har beviljats projektstöd för att öka Kinnekulles attraktivitet inom friluftsliv för cyklister och vandrare. Genom att bibehålla unika naturvärden och verka för att upplevelsen ska bli så positiv som möjligt för alla målgrupper, ska Kinnekulles utbud inom outdoor ge fler besök till området.

Projektnamn: Kinnekulle Outdoor

Projektägare: Destination Läckö-Kinnekulle AB

Projektkontakt: Elin Sjöstedt

Telefon: 0768-52 45 02

E-post: elin.sjostedt@lackokinnekulle.se

Område: Lidköping

Projektets slutdatum: 2023-03-01

Insatsområde: Utveckling av besöksmål och tematiska reseanledningar (1:2)

Fond: Landsbygdsfonden

Foto: Jesper Anhede