Edsån - NATURligtVIS

Skagagården vill skapa en naturplats, kallad Edsån - NATURligtVIS, vid norra delen av Edsån, Undenäs, Karlsborg, för att öka möjligheterna för allmänhet och riktade målgrupper att bedriva ett aktivt friluftsliv med olika sinnesupplevelser. Syftet är att påvisa miljöns och naturens betydelse både som skydd mot ohälsa och som främjande av hälsa.
Målet är att skapa ett utflyktsmål öppet för alla, tillgänglighetsanpassat med möjlighet till delaktighet för utomhusmatlagning, sittplatser med bord, vindskydd för övernattning samt brygga för bad och kanotpåstigning samt öka folkbildningen genom information om allemansrätten.

Projektägare: Skagagården ekonomisk förening

Fond: Landsbygdsfonden

Bergen som levebröd

Projektet "Bergen som levebröd – röster från platåbergslandskapet" ska genom innovativa metoder tillgängliggöra berättelser från platåbergslandskapets människor, via nytänkande digital förmedling och i ett tryckt magasin som kommer ges ut en gång årligen 2022 och 2023.

Syftet är att samla in och bevara platåbergslandskapets berättelser, något som stärker området som destination och reseanledning men även det lokala samhället och människors stolthet och förankring.

Projektägare: Grästorps kommun

Fond: Landsbygdsfonden

Foto: Henrik Theodorsson

Turism på vattnet kring Forsvik

Projektet ska utveckla turismen i Forsvik med omnejd i Karlsborg kommun. Dels genom obemannade kanotuthyrningsstationer där farkoster och utrustning enkelt hyrs genom en applösning, dels genom guidade kanotturer i traditionella träkanoter byggda i Forsvik.

Projektägare: Josef Hegart

Fond: Landsbygdsfonden

Foto: Josef Hegart

Onlinebokningsbar besöksnäring

Projektet ”Onlinebokningsbar besöksnäring i Destination Läckö-Kinnekulle” vänder sig till företag och föreningar som har turistprodukter som skulle kunna utvecklas och anpassas till att finnas tillgängliga digitalt.

Huvudsyftet är att stötta besöksnäringen i att analysera deras respektive behov, stötta i att paketera sitt utbud på ett attraktivt sätt och ge ökad kunskap i att utveckla och hantera sin digitala tillgänglighet. Projektets målgrupp är företag och föreningar på ”Sverige-Norden-nivå” i Destination Läckö-Kinnekulle.

Projektägare: DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Fond: Landsbygdsfonden

Matdestination Karlsborg

Karlsborg lockar idag många besökare med sin kulturhistoria och natur. Samtidigt är matturismen en av de snabbast växande reseanledningarna i världen. Med projektet Matdestination Karlsborg ska Karlsborgs Turism tillvara Karlsborgs potential och höja matkvalitén och helheten kring en måltidsupplevelse.

Projektnamn: Matdestination Karlsborg

Projektägare: Karlsborgs Turism AB

Projektkontakt: Jarl Karlsson

Telefon: 0505-17348

E-post: jarl.karlsson@karlsborg.se

Område: Karlsborg

Projektets slutdatum: 2022-12-31

Insatsområde: Utveckling av besöksmål och tematiska reseanledningar (1:2)

Fond: Landsbygdsfonden

 

Guldplats Karlsborg Outdoor

Guldplats Karlsborg Outdoor ska tillgängliggöra cykling, förmedla kunskap och gynna cyklingen genom röjning och uppfräschning av befintliga leder, framtagning av nya leder och informationsmaterial till cykelleder i och runt Karlsborg och Tiveden. Detta ihop med lokala företag, föreningar och kommunen.

Projektnamn: Guldplats Karlsborg Outdoor

Projektägare: Karlsborgs Turism AB

Projektkontakt: Jarl Karlsson

Telefon: 0505-17348

E-post: jarl.karlsson@karlsborg.se

Område: Karlsborg

Projektets slutdatum: 2021-12-31

Insatsområde: Utveckling av besöksmål och tematiska reseanledningar (1:2)

Fond: Landsbygdsfonden

Kinnekulle Outdoor

Destination Läckö-Kinnekulle AB har beviljats projektstöd för att öka Kinnekulles attraktivitet inom friluftsliv för cyklister och vandrare. Genom att bibehålla unika naturvärden och verka för att upplevelsen ska bli så positiv som möjligt för alla målgrupper, ska Kinnekulles utbud inom outdoor ge fler besök till området.

Projektnamn: Kinnekulle Outdoor

Projektägare: Destination Läckö-Kinnekulle AB

Projektkontakt: Elin Sjöstedt

Telefon: 0768-52 45 02

E-post: elin.sjostedt@lackokinnekulle.se

Område: Lidköping

Projektets slutdatum: 2023-03-01

Insatsområde: Utveckling av besöksmål och tematiska reseanledningar (1:2)

Fond: Landsbygdsfonden

Foto: Jesper Anhede

Konsertarena Svaneberg

Wallenius Imperium AB har beviljats stöd för att bygga upp Konsertarena Svaneberg och erbjuda eventbolag möjligheten att arrangera konserter på platsen. Stödet omfattar bland annat scen, utomhusbar, marknadsföring och artistarvode för ett invigningsevent.

Projektnamn: Konsertarena Svaneberg

Projektägare: Wallenius Imperium AB

Projektkontakt: Hans Matiason och Veronica Tigerberg

Telefon: 070-825 82 38

E-post:

hans@mathiason.se

veronica@tigerberg.nu

Område: Mariestad

Projektets slutdatum: 2021-07-28

Insatsområde: Utveckling av besöksmål och tematiska reseanledningar (1:2)

Fond: Landsbygdsfonden

Foto: Charlotte Ferneman

Epokresan

Projekt ska stärka Kinnekulle som destination genom temat geologin utifrån sju utvalda besöksmål och med Husabykyrka som nav. Samtliga aktörer inom besöksnäringen har möjlighet att delta i projektet. Aktörerna kommer att arbeta för att knyta an helhetsupplevelsen mot besökare genom att erbjuda aktiviteter, mat och boende samt stärka samarbetet mellan aktörerna.

Projektnamn: Epokresan - i geologins fotspår på Kinnekulle

Projektägare: Destinationsbolaget Läckö Kinnekulle

Projektkontakt: Elin Sjöstedt

Telefon:070-9403147

E-post: elins@lackokinnekulle.se

Område: Götene

Projektets slutdatum: 2019-06-01

Insatsområde: Bygga destinationer (1:1)

Fond: Landsbygdsfonden

Hornborgasjön - destinationen för naturälskare

Hornborgasjön med omnejd som besöksmål tar emot 150 000 besökare under några veckor på våren och ca ytterligare 100 000 besökare till området under övriga delar av året. Besökstillströmningen är en stor tillgång för näringsidkare, föreningar och kommuner runt sjön. Dock är den korta säsongen kring vårtranorna en utmaning för företagen då det gäller att kunna satsa tillräckligt på andra säsonger och produktutbud för att kunna leva på sin verksamhet året runt.

Projektets fokus är att bygga vidare på de fantastiska förutsättningarna i form av kultur- och naturresurser, engagerade företag och föreningar, kommuner och myndigheters vilja att utveckla området. Att gemensamt med dessa aktörer ta en samlad ansats för att bygga upp en plattform för Hornborgasjön att erbjuda befintliga och nya målgrupper aktiviteter hela året runt. Detta är en förutsättning för fler företag och lokalsamhället att utvecklas och generera fler arbetstillfällen, ökad ekonomisk utveckling och även bidra till en levande landsbygd.

 

Projektnamn: Hornborgasjön - destinationen för aktiva naturälskare

Projektägare: Falköping kommun

Projektkontakt: Maria Comstedt, projektledare

Telefon: 070-6209928

E-post: maria.comstedt@falkoping.se

Område: Skara, Falköping och Skövde

Projektets slutdatum: 2018-12-31

Insatsområde: Bygga destinationer (1:1) inom samarbetsåtgärden

Fond: Landsbygdsfonden