Epokresan

Projekt ska stärka Kinnekulle som destination genom temat geologin utifrån sju utvalda besöksmål och med Husabykyrka som nav. Samtliga aktörer inom besöksnäringen har möjlighet att delta i projektet. Aktörerna kommer att arbeta för att knyta an helhetsupplevelsen mot besökare genom att erbjuda aktiviteter, mat och boende samt stärka samarbetet mellan aktörerna.

Projektnamn: Epokresan - i geologins fotspår på Kinnekulle

Projektägare: Destinationsbolaget Läckö Kinnekulle

Projektkontakt: Elin Sjöstedt

Telefon:070-9403147

E-post: elins@lackokinnekulle.se

Område: Götene

Projektets slutdatum: 2019-06-01

Insatsområde: Bygga destinationer (1:1)

Fond: Landsbygdsfonden

Hornborgasjön - destinationen för naturälskare

Hornborgasjön med omnejd som besöksmål tar emot 150 000 besökare under några veckor på våren och ca ytterligare 100 000 besökare till området under övriga delar av året. Besökstillströmningen är en stor tillgång för näringsidkare, föreningar och kommuner runt sjön. Dock är den korta säsongen kring vårtranorna en utmaning för företagen då det gäller att kunna satsa tillräckligt på andra säsonger och produktutbud för att kunna leva på sin verksamhet året runt.

Projektets fokus är att bygga vidare på de fantastiska förutsättningarna i form av kultur- och naturresurser, engagerade företag och föreningar, kommuner och myndigheters vilja att utveckla området. Att gemensamt med dessa aktörer ta en samlad ansats för att bygga upp en plattform för Hornborgasjön att erbjuda befintliga och nya målgrupper aktiviteter hela året runt. Detta är en förutsättning för fler företag och lokalsamhället att utvecklas och generera fler arbetstillfällen, ökad ekonomisk utveckling och även bidra till en levande landsbygd.

 

Projektnamn: Hornborgasjön - destinationen för aktiva naturälskare

Projektägare: Falköping kommun

Projektkontakt: Maria Comstedt, projektledare

Telefon: 070-6209928

E-post: maria.comstedt@falkoping.se

Område: Skara, Falköping och Skövde

Projektets slutdatum: 2018-12-31

Insatsområde: Bygga destinationer (1:1) inom samarbetsåtgärden

Fond: Landsbygdsfonden

 

Växa i Wedumsdalens Nejder

Utanför Järpås i Lidköping finns Wedumsdalen och föreningen Wedumsdalens Nejder. I projektet ska man utvecklas platsen till ett besöksmål med lantliga och kulturella upplevelser i olika format. Aktörerna ska tillsammans skapa en gemensam plattform att samlas under och utveckla evenemang för att bemöta olika målgrupper under hela året.  

 

Projektnamn: Växa i Wedumsdalens Nejder

Projektägare: Wedumsdalens Nejder

Projektkontakt: Louise Bratt Carle

Telefon: 070-304 51 45

E-post: louise.carle@ellemce.se

Område: Lidköping

Projektets slutdatum: 2019-05-07

Insatsområde: Besöksmålsutveckling och tematiska reseanledningar (1:2)

Fond: Landsbygdsfonden

 

Resville - en dold pärla

I Resville utanför Lidköping vill man skapa nya upplevelsebaserade vandringsslingor utifrån kvarnen i Resville för att lyfta kulturhistoria och den vackra natur som området ger. Projektet är ett samarbete mellan Resville bygdegille och Destinationsbolaget Läckö Kinnekulle.

Projektnamn: Resville - en dold pärla

Projektägare: Destinationsbolaget Läckö Kinnekulle

Projektkontakt: Elin Sjöstedt

Telefon: 0510-20078

E-post: elins@lackokinnekulle.se

Område: Lidköping

Projektets slutdatum: 2019-04-15

Insatsområde: Utveckling av besöksmål och tematiska reseanledningar (1:2)

Kållandsö 2.0

Projektets ska bygga vidare på tidigare satsningar som gjorts för att utveckla destinationen Kållandsö. I projektet ska aktörer inom besöksnäringen fokusera på affärs-utveckling och kvalitetssäkring, stärka den turistiska infrastrukturen gällande vandring, cykel och kanotleder och skapa nya aktiviteter och evenemang. På så sätt kan området bli mer attraktiv för barnfamiljer, nya turistpaket kan erbjudas och besökssäsongerna kan utökas genom att locka med aktiviteter som t.ex. fiske och skridskoåkning.

Projektnamn: Kållandsö 2.0 - något för alla året runt

Projektägare: Destinationsbolaget Läckö Kinnekulle

Projektkontakt: Carolina Hellström

Telefon: 0510-274 06

E-post: carolina.hellstrom@lackokinnekulle.se

Område: Lidköping

Projektets slutdatum: 2020-04-01

Insatsområde: Bygga destinationer (1:1)

Fond: Landsbygdsfonden

Skärgårdsriket Torsö

Är Torsö platsen för din nästa naturupplevelse?

Denna pärla i Vänerskärgården bjuder in till aktiva upplevelser med naturen och vattnet i centrum.
Projektet har samlat Torsöbor, föreningar, företag och markägare för att tillsammans skapa nya upplevelser på ön.
Det kan handla om vandring, guidning och att ta sig ut med båt på vattnet.

● Projektägare: Laxhall Ny restaurang AB
● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: 438 268 kr

Anpassad turism

Funktionsnedsatta är en målgrupp som vanligtvis inte är i fokus för turistsatsningar.
I detta projekt vill deltagarna förlänga säsongen på Rörstrand Center genom att skapa en attraktivt besöksmål för personer med funktionsvariationer.
Med denna målgrupp i fokus skapas erbjudanden med inslag av kunskap, nöje, shopping och mat.
I förlängningen vill projektet bidra till en mer anpassad turism i ett större geografiskt område.

●Projektägare: H2U Sweden AB
●Fond: Regionalfonden
●Stödbelopp: ca 620 000 kr

Töreboda golfklubb

I projektet har Töreboda Golfklubb byggt ut sin anläggning för att golfturister skatrivas som campinggäster och att stanna längre vid sitt besök.
Tillsammans medlokala företag har föreningen utvecklat paketerbjudanden så som moppesafari i kombination med golf.
Projektet har även nätverkat med andra golfklubbar att hittasätt att marknadsföra varandra mot campinggäster.

●Projektägare: Töreboda Golfklubb
●Fond: Landsbygdsfonden
●Stödbelopp: ca 580 000 kr

Location Karlsborg

Är Karlsborgs platsen för nästa storfilm?

I projektet profilerar sig företagare, föreningar, privatpersoner och kommun som en destination för film- och tv-produktion.
Områdets resurser i form av natur, sjöar, kultur och byggnader lyfta fram som spännande miljöer för filmproduktion.
Målet är att produktionsbolag ska välja Karlsborg som inspelningsplats.

●Projektägare: Karlsborgs Utveckling AB
●Fond: Landsbygdsfonden
●Stödbelopp: ca 1 500 000 kr

Naturkraft Tumleberg

Tumlebergs bygdegårdsförening har fått stöd till en förstudie för att utforskaplatsens förutsättningar att utvecklas till ett besöksmål med aktiviteter i naturen som reseanledning. Här är cykelturism ett område med potential. Föreningen vill genom projektet skapa nya samarbeten som stärker den lokala ekonomin.

● Projektägare: Tumlebergs bygdegårdsförening
● Fond: Landsbygdsfonden
● Stödbelopp: ca 235 000 kr