Kulturvårdsutveckling i Larv, Längjum & Edsvära

Syftet med projektet är att öka kunskapen och medvetenheten kring byggnadsvård och kulturmiljövård, att ge lokalbefolkningen hållbara verktyg att bevara viktiga kulturvärden som är på väg att försvinna och samtidigt stärka banden mellan människor och banden till den lokala platsen.

Detta genom sex workshops i de tre bygdegårdarna Larv, Längjum och Edsvära

  • Fönsterrenovering
  • Lieslåtter
  • Byggnadsvård i praktik och princip
  • Gärdesgårdsbygge
  • Fasad och timmer
  • Linoljefärg

Projektägare: Larvs hembygdsförening

Fond: Landsbygdsfonden

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram